Nieuws

Second opinion: motie van wantrouwen?

20-10-2017

Hoe moet een arts omgaan met een verzoek om een second opinion van (de familie van) een patiënt?

Huisarts vroeg uit de veren: voor het ochtendspreekuur al kennisnemen van HAP-berichten

17-10-2017

Een huisarts wordt door een patiënte het voeren van onvoldoende regie bij (acute) buikpijnklachten verweten. Het Regionaal Tuchtcollege verklaart de klacht van patiënte ongegrond. In tweede aanleg verklaart het Centraal Tuchtcollege de klacht wel gegrond en wordt aan de huisarts een waarschuwing opgelegd.

Pas op: Meineed!

13-10-2017

Wat gebeurt er als een arts in een tuchtzaak wordt beschuldigd van meineed?

Artikel: ‘De controlebevoegdheden van zorgverzekeraars versus het medisch beroepsgeheim’

13-10-2017

In het artikel ‘De controlebevoegdheden van zorgverzekeraars versus het medisch beroepsgeheim’ (in: ZIP, 2017/142) bespreken mr. Jurriaan Verduijn en mr. Sofie Steen een voorgestelde wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), die op dit moment aanhangig is bij de Eerste Kamer. Met deze door minister Schippers (VWS) voorgestelde wijziging worden de mogelijkheden om zorgfraude op te sporen verruimd. Het wetsvoorstel heeft op verschillende momenten tot ophef en kritische beschouwingen geleid.

Shaken-baby-syndroom

06-10-2017

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland elk jaar meer dan 119.000 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar worden mishandeld. Vooral verwaarlozing, psychische mishandeling en het getuige zijn van huiselijk geweld komt vaak voor.

Zijn uw contracten in orde?

06-10-2017

KBS Advocaten lanceert voor ondernemers de Contractscan. Als u wilt ondernemen en zich niet druk wilt maken over mogelijk juridische risico’s, neem dan contact op.

Kierewiet?

04-10-2017

Hoe een gruwelijk misdrijf kan leiden tot een kort geding over de vrijheid van meningsuiting, is te lezen in een kort geding-vonnis van 26 september 2017.

KBS Advocaten trotseert Utrechtse Singels

02-10-2017

Op zondag 1 oktober heeft een delegatie van KBS Advocaten deelgenomen aan de oudste stratenloop van Nederland: de Utrechtse Singelloop.

Netwerkbijeenkomst LetselVrouwen

29-09-2017

Donderdag 28 september jl. vond alweer de 4e netwerkbijeenkomst van LetselVrouwen plaats hetwelk een groot succes was en waarvan KBS één van de sponsoren is.

Reanimeren, of toch maar niet?

29-09-2017

Een verpleegkundige heeft de zorg voor een patiënt met uitgezaaide darmkanker. De behandeling van de patiënt is steeds gericht op genezing. Er was geen behandelbeperking, maar juist een volledig (reanimatie-)beleid afgesproken.
Tijdens een avonddienst collabeert de patiënt op de postoel. De verpleegkundige roept haar collega’s om hulp. De te hulp gesnelde collega’s vragen de verpleegkundige of patiënt gereanimeerd moet worden, waarop ontkennend wordt geantwoord. De patiënt wordt in bed geholpen en overlijdt korte tijd later.