Nieuws

Medisch adviseur en beoordelen van detentie(on)geschiktheid

11-04-2018

Hoe gaat de tuchtrechter om met de medische beoordeling van een gedetineerde?

Bevestiging norm informed consent: geen toestemming? Niet overgaan tot nadere ingrepen

05-04-2018

Het Regionaal Tuchtcollege bevestigt de norm dat zonder toestemming van een patiënt niet tot een nadere (ingrijpende) behandeling mag worden overgegaan, tenzij sprake is van een noodsituatie.

Veilig incident melden onder druk?

05-04-2018

Hoe gaat de tuchtrechter om met een SIRE-rapport?

Een gegronde bejegeningsklacht

30-03-2018

Hoe kijkt de tuchtrechter aan tegen een huisarts die tijdens een consult uit zijn slof schiet?

Hof Den Haag: politie (wél) aansprakelijk voor schietpartij Alphen

29-03-2018

Tristan van der Vlis schoot op 9 april 2011 in een winkelcentrum 6 mensen dood, en verwondde er nog eens 16. Daarna schoot hij zichzelf dood. Voor zijn daad gebruikte hij 3 vuurwapens waarvoor hij een vergunning had: een semi-automatisch geweer, een semi-automatisch pistool en een revolver.

Fietsende dokter tuchtrechtelijk in de fout?

27-03-2018

In hoeverre kan een arts bij de tuchtrechter voor privéhandelingen ter verantwoording worden geroepen?

Jaarverslag tuchtcolleges 2017: enkele cijfers

22-03-2018

Recent is het jaarverslag 2017 van de tuchtcolleges voor de gezondheidszorg online gekomen. In het jaarverslag staan diverse cijfers, die inzicht geven in de wijze waarop de tuchtcolleges het afgelopen jaar klachten hebben behandeld.

19 april a.s.: extra seminar ‘Privacy in de zorg en de AVG’ voor zorgaanbieders

22-03-2018

Op 19 april 2018 organiseren wij een extra editie van het seminar over privacy in de zorg en de gevolgen van de invoering van de AVG. Dit seminar is bedoeld voor zorgaanbieders die willen weten aan welke verplichtingen zij op grond van de AVG moeten voldoen.

Uitvoeringswet AVG aangenomen door de Tweede Kamer. Motie: duidelijker richtlijnen FG!

19-03-2018

Op 13 maart jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aangenomen. Het wetsvoorstel is met 130 stemmen voor en 20 stemmen tegen aangenomen. Noemenswaardig is dat bij amendement ‘de specifieke behoeften van het MKB’ (lastenverlichting) expliciet als artikel in het wetsvoorstel zijn opgenomen en dat bij motie aandacht is gevraagd voor hulpvaardig toezicht en een verduidelijking van het (vage) criterium ‘grootschalige verwerking’ voor de FG.

Is een arts aansprakelijk voor de schadeafwikkeling door zijn verzekeraar?

16-03-2018

Een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam voor de Gezondheidszorg trok vorig jaar aandacht, nu het tuchtcollege daarin overwoog dat een zorgverlener tuchtrechtelijk kan worden aangesproken op de financiële afwikkeling van de schade na een medisch incident. In beroep heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg deze overwegingen fors genuanceerd (CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG2018:69).