Nieuws

KEI Goed?!

22-09-2017

De rechtspraak in Nederland moet van de rijksoverheid sneller en eenvoudiger worden.
Hoe wordt dat gerealiseerd?

Seminar - Bestuurders in de zorg: opgelet

20-09-2017

KBS Advocaten organiseert op 9 november 2017 een seminar om kennis en ervaring uit te wisselen over bestuurlijk handelen in de zorg. De centrale vraag is: “welke risico’s dienen bestuurders in de zorg te signaleren, te prioriteren en te beperken.”

De Geschillencommissie ziekenhuizen

15-09-2017

Per 1 januari 2017 zijn zorgaanbieders op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht aangesloten bij een geschillencommissie. Wat zijn de eerste ervaringen?

Zelfstandige bevoegdheid physician assistant en verpleegkundig specialist

13-09-2017

Na een experiment van vijf jaar zal de zelfstandige bevoegdheid van de physician assistant en de verpleegkundig specialist in de Wet BIG worden geregeld.

Jetlag

11-09-2017

Als een arts zich moet verantwoorden bij de (tucht-)rechter is een goed bijgehouden medisch dossier essentieel.

Wie betaalt mijn proceskosten?

01-09-2017

Wanneer in een civiele zaak een vordering wordt afgewezen kan de rechter de eisende partij in de proceskosten veroordelen. Deze proceskosten bestaan uit een forfaitaire bedrag dat de werkelijke kosten in de meeste gevallen zelfs niet eens benadert. Procederen is nu eenmaal duur.
Kan een eisende partij, die in het ongelijk is gesteld, toch voor het meerdere worden aangesproken zodat de gedaagde partij volledig voor de kosten wordt gecompenseerd?

Kennis van tuchtrechtelijke uitspraak vereist?

01-09-2017

Per jaar verschijnen per beroepsgroep met een geregeld tuchtrecht een heel aantal uitspraken. Mag van de betrokken professional steeds worden verwacht dat hij van iedere uitspraak en iedere (uitleg van de) tuchtrechtelijke norm op de hoogte is of kan dit onder omstandigheden anders liggen?

Amerikaanse toestanden in het Verenigd Koninkrijk

28-08-2017

De claimcultuur waarmee dokters in het Verenigd Koninkrijk worden geconfronteerd moet een halt worden toegeroepen. Dat is althans de visie van de Medical Protection Society (MPS), een artsenorganisatie in het Verenigd Koninkrijk. Een organisatie met meer dan 300.000 leden.

Seks en de dokter

25-08-2017

Zorgverleners en seksueel grensoverschrijdend gedrag vormen een combinatie die voor grote problemen kan zorgen.

Een psychiater/psychotherapeut behandelt een patiënte, zelf psycholoog, vanwege een reeks ernstige life-events.
Na het uitwisselen van privé telefoonnummers, WhatsApp berichten en het samen tijdens een consult drinken van wijn ontstaat er een seksuele relatie.

 

Bevoegd gezag

18-08-2017

Complexe familierelaties kunnen bij zorgverleners tot kopzorgen leiden.

De adoptieouders van een minderjarig kind zijn gescheiden. De moeder heeft uitsluitend het gezag. De vader heeft al geruime tijd geen contact meer met het kind. Op enig moment is het kind door de huisarts verwezen naar de psychiater vanwege mogelijke hechtingsproblematiek.