Nieuws

Medisch tuchtrecht en cassatieberoep

04-05-2016

Klager diende een tuchtklacht in tegen zijn psychiater, die onvoldoende moeite zou hebben gedaan hem medisch te onderzoeken, van wie de medische verklaring feitelijke onjuistheden zou bevatten, die ook zonder zijn toestemming medisch vertrouwelijke informatie zou hebben doorgegeven aan derden en wiens handelen tot een verslechtering van klagers psychische en fysieke gezondheid zou hebben geleid.

Extra opslag op Euribor-lening niet toegestaan

02-05-2016

Rechtbank Amsterdam heeft ING Bank verboden om een Euribor-lening te verhogen met een extra opslag. Het is ING Bank niet toegestaan om haar ondernemersrisico ten aanzien van de risico- en kapitaalkosten tussentijds te verleggen naar haar cliƫnten.

Opzet tot misleiding van de verzekeringnemer?

28-04-2016

In de verzekeringsrechtelijke praktijk komt het voor dat een verzekeraar zich op het standpunt stelt dat de verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst heeft geschonden en daarbij heeft gehandeld met het opzet om de verzekeraar te misleiden. Een geslaagd beroep hierop leidt ertoe dat de verzekeraar geen uitkering is verschuldigd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

28-04-2016

Op 14 april 2016 heeft het Europees Parlement plenair ingestemd met de verordening gegevensbescherming (samen met de richtlijn gegevensbescherming). Deze verordening vervangt de Wet Bescherming persoonsgegevens en introduceert een uniform privacyrecht in de gehele Europese Unie.

Wet DBA

25-04-2016

De VAR verdwijnt per 1 mei 2016 en wordt vervangen door goedgekeurde modelovereenkomsten van de belastingdienst. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties verandert de wijze waarop de belastingdienst omgaat met het beoordelen van de inhoudingsplicht ten aanzien van met name zzp-ers. Wat verandert er?

Slechte beheersing Nederlandse taal reden voor tuchtrechtelijke waarschuwing

21-04-2016

In de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege Zwolle van 15 april 2016 werd eens te meer duidelijk dat een slechte beheersing van de Nederlandse taal reden kan zijn voor het verkrijgen van een tuchtrechtelijke waarschuwing.

Gemeenten schenden privacy sociaal domein

21-04-2016

Nederlandse gemeenten weten onvoldoende welke persoonsgegevens van hun burgers zij in het sociaal domein mogen verwerken en welke regels daarvoor gelden. Bovendien informeren gemeenten hun burgers niet goed over het gebruik van hun persoonsgegevens. Dat constateert de Autoriteit Persoonsgegevens na onderzoek bij 41 gemeenten.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

20-04-2016

Per 1 januari 2016 is de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. De bedoeling van deze wet is om het de AOW-gerechtigde werknemer gemakkelijker te maken om in loondienst werkzaam te zijn, door het voor de werkgever aantrekkelijker te maken om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te nemen of te houden. Maar wat betekent dit nu precies voor de praktijk?

Statistische gegevens bij schadebegroting

11-04-2016

Een 60-jarige bouwvakker wordt al fietsend aangereden door een auto. De aansprakelijkheid wordt door de verzekeraar van de auto erkend.

Zeven artsen geschrapt in 2015

05-04-2016

De tuchtcolleges voor de gezondheidszorg hebben hun gezamenlijke jaarverslag over 2015 gepresenteerd. In dat jaarverslag wordt weer veel informatie gegeven, bijvoorbeeld over de werkwijze van de tuchtcolleges, het aantal zaken dat wordt behandeld en de uitspraken die worden gedaan.