Toon achtergrond

Nieuws

Smartengeld in beweging

10-03-2015

Een 54-jarige man, gehuwd en vader van vier dochters, loopt als gevolg van een verkeersongeval een hoge dwarslaesie op en komt drie maanden later te overlijden. De verzekeraar van de aansprakelijke partij erkent volledige aansprakelijkheid. De man had bij leven aanspraak gemaakt op smartengeld.

Uitstel van betaling voor de transitievergoeding en overgangsregeling tijdelijke werknemers

02-03-2015

Minister Asscher heeft onlangs laten weten dat de transitievergoeding niet direct betaald dient te worden als de werkgever de werknemer de garantie biedt dat hij binnen zes maanden weer aan de slag kan. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers na 1 juli 2015 meteen na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst de transitievergoeding verschuldigd zijn.

Niet zwanger, toch zwanger; klacht eerst gegrond, later ongegrond

02-03-2015

Een vrouw, moeder van vier kinderen, meldt zich bij de huisarts. Zij is twee maanden over tijd, denkt zwanger te zijn en als dat zo is, dan wil zij een abortus. De huisarts laat een hcg-test (zwangerschapstest) uitvoeren door de assistente. Deze blijkt negatief, althans geeft de assistente dat door aan de arts, die op zijn beurt dat aan de vrouw laat weten. Voorts zegt de arts dat het uitblijven van de menstruatie andere oorzaken kan hebben. Later blijkt de vrouw toch zwanger, op dat moment al 26 weken. Abortus was niet meer aan de orde. De vrouw heeft de zwangerschap voldragen en is bevallen.
       
De vrouw dient een klacht in tegen de arts bij de tuchtrechter. Zij verwijt de arts onzorgvuldig handelen door een onjuiste en/of onvolledige diagnose te stellen.

Aansprakelijkheid werkgever na een sprong uit het raam bij een overval op de nachtapotheek

26-02-2015

Een apothekersassistente heeft dienst in een nachtapotheek als zij wordt geconfronteerd met drie overvallers die via de achterzijde van het pand zijn binnengedrongen. Als zij door de overvallers wordt bedreigd met een vuurwapen, springt ze in paniek uit het raam van de eerste verdieping. Als gevolg daarvan loopt ze letselschade op, waarvoor zij haar werkgever aansprakelijk stelt.

Shockschade na confrontatie met vermoorde dochter

24-02-2015

De rechtbank Noord-Nederland heeft voor een bedrag van € 40.000 aan shockschade toegekend aan een vader die geconfronteerd werd met het stoffelijk overschot van zijn vermoorde dochter.

Twee bedrijven beboet voor dood van jong stel door koolmonoxide

19-02-2015

Verstopte rookgaskanalen, verkeerd geplaatste rookgaskanalen en vervuilde geisers zijn berucht voor het optreden van een uiterst gevaarlijke koolmonoxidevergiftiging. Jaarlijks zijn er slachtoffers te betreuren van deze silent killer. De jurisprudentie laat menig voorbeeld zien van zaken waarin strafrechtelijke schuld werd aangenomen van de installateur van het systeem dan wel van de verhuurder van de woning.

Verantwoordelijkheid huisarts/opleider voor handelen huisarts in opleiding?

16-02-2015

Het Centraal Tuchtcollege heeft geoordeeld over de vraag in hoeverre een huisarts tuchtrechtelijk verantwoordelijk is voor het handelen van de huisarts in opleiding (haio). De beantwoording van die vraag is onder meer afhankelijk van de fase van de opleiding waarin haio zit en de wijze waarop de opleiding in de praktijk is ingebed.

Geen dubbele ontslagvergoeding

16-02-2015

De transitievergoeding hoeft niet betaald te worden als er al een andere voorziening is getroffen. Het kan dan gaan om een contractuele vergoeding, een sociaal plan of een wachtgeldregeling.  De ministerraad heeft ingestemd met twee ontwerpbesluiten die dit gaan regelen.

Geen tuchtrechtelijke maatregel voor beramen moord

13-02-2015

De arts die onder meer een aanslag liet plegen op zijn voormalig echtgenote krijgt geen tuchtrechtelijke maatregel opgelegd. Dit oordeelde het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg op 12 februari jl.

Rijden onder invloed: kan een WAM-verzekeraar een beroep doen op de opzetclausule?

12-02-2015

De Hoge Raad heeft zich recent gebogen over de vordering van een WAM-verzekeraar op diens verzekerde tot betaling van de vergoeding die de verzekeraar aan een slachtoffer van een verkeersongeval had betaald. De vraag die voorlag was of de verzekeraar dekking kon weigeren op grond van de opzetclausule

spacer
interieur