Toon achtergrond

Nieuws

Voor- en nadelen thuiswerken

16-04-2015

De Wet flexibel werken is aangenomen door een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat betekent dat iedere werknemer het recht krijgt om een verzoek te doen om thuis te werken. Het is niet een spijkerhard recht: als de werkgever het afwijst, dan bestaat alleen de verplichting om overleg te plegen met de werknemer. KBS Advocaten inventariseert zeven voor- en nadelen.

Buitengerechtelijke kosten ook zonder aantoonbare schade

13-04-2015

Bij de afwikkeling van letselschadezaken ontstaat regelmatig discussie over (de hoogte van) de kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand van de belangenbehartiger van de benadeelde.

Minister perkt bevoegdheden NZa in

03-04-2015

Het ministerie van VWS gaat zelf het beleid met betrekking tot de bekostiging in de zorg vaststellen. De NZa voert vervolgens het door VWS vastgestelde beleid uit. Hierdoor komt er een knip tussen de taken van de NZa en het ministerie en zo wordt duidelijker wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit is één van de maatregelen die minister Schippers neemt in reactie op de aanbevelingen van de commissie Borstlap.

Equality of arms bij het deskundigenbericht

26-03-2015

In zijn arrest van 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat om effectief commentaar te kunnen leveren, partijen niet steeds de beschikking behoeven te hebben over alle (onderliggende) bescheiden en andere gegevens waarop het deskundigenbericht mede is gebaseerd.

Nieuwe cao ziekenhuizen

17-03-2015

De sociale partners zijn tot overeenstemming gekomen over een nieuwe cao voor de ziekenhuisbranche. De laatste cao was afgelopen op 1 maart 2014. Uitgangspunten van de nieuwe cao zijn mobiliteit van zorgwerknemers binnen de branche, investeren in employability door ontwikkeling en scholing en beperken van flexibele tijdelijke contracten.

Geen analoge toepassing Hangmatarrest voor aansprakelijkheid dieren

12-03-2015

De Rechtbank Den Haag wees op 4 maart jl. een interessante uitspraak over de aansprakelijkheid van de medebezitter van een dier op grond van 6:179 BW.

Smartengeld in beweging

10-03-2015

Een 54-jarige man, gehuwd en vader van vier dochters, loopt als gevolg van een verkeersongeval een hoge dwarslaesie op en komt drie maanden later te overlijden. De verzekeraar van de aansprakelijke partij erkent volledige aansprakelijkheid. De man had bij leven aanspraak gemaakt op smartengeld.

Uitstel van betaling voor de transitievergoeding en overgangsregeling tijdelijke werknemers

02-03-2015

Minister Asscher heeft onlangs laten weten dat de transitievergoeding niet direct betaald dient te worden als de werkgever de werknemer de garantie biedt dat hij binnen zes maanden weer aan de slag kan. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers na 1 juli 2015 meteen na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst de transitievergoeding verschuldigd zijn.

Niet zwanger, toch zwanger; klacht eerst gegrond, later ongegrond

02-03-2015

Een vrouw, moeder van vier kinderen, meldt zich bij de huisarts. Zij is twee maanden over tijd, denkt zwanger te zijn en als dat zo is, dan wil zij een abortus. De huisarts laat een hcg-test (zwangerschapstest) uitvoeren door de assistente. Deze blijkt negatief, althans geeft de assistente dat door aan de arts, die op zijn beurt dat aan de vrouw laat weten. Voorts zegt de arts dat het uitblijven van de menstruatie andere oorzaken kan hebben. Later blijkt de vrouw toch zwanger, op dat moment al 26 weken. Abortus was niet meer aan de orde. De vrouw heeft de zwangerschap voldragen en is bevallen.
       
De vrouw dient een klacht in tegen de arts bij de tuchtrechter. Zij verwijt de arts onzorgvuldig handelen door een onjuiste en/of onvolledige diagnose te stellen.

Aansprakelijkheid werkgever na een sprong uit het raam bij een overval op de nachtapotheek

26-02-2015

Een apothekersassistente heeft dienst in een nachtapotheek als zij wordt geconfronteerd met drie overvallers die via de achterzijde van het pand zijn binnengedrongen. Als zij door de overvallers wordt bedreigd met een vuurwapen, springt ze in paniek uit het raam van de eerste verdieping. Als gevolg daarvan loopt ze letselschade op, waarvoor zij haar werkgever aansprakelijk stelt.

spacer
interieur