Nieuws

Frequent intimiderend gedrag leidt tot contactverbod

01-09-2016

Het komt in de praktijk met enige regelmaat voor dat – via een kort geding – een contactverbod aan een persoon wordt opgelegd.

Illegaal gekopieerd softwareprogramma – de vrees van iedere werkgever

01-09-2016

Deze zomer heeft de Rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan in een ICT-kwestie, waarin een ‘handige’ medewerker gebruik had gemaakt van een illegaal gekopieerd softwareprogramma. De gevolgen daarvan voor de werkgever kwamen in deze zaak in volle omvang aan de orde.

De vergoeding voor de statutair directeur

29-08-2016

De rechtspraak heeft meer duidelijkheid verschaft over de positie van de statutair directeur van de NV en de BV onder de Wet Werk en Zekerheid. Het lijkt erop dat de hogere ontslagvergoeding in verband met de kwetsbare positie van de statutair directeur vanwege het ontbreken van ontslagbescherming tot het verleden is gaan behoren.

Directe boete moet fraude met verzekeringen tegengaan

25-08-2016

Verzekeraars hebben in 2015 opnieuw meer fraudegevallen met verzekeringen vastgesteld dan in 2014. In 8.336 gevallen werd enige vorm van fraude met een verzekering ontdekt. De opgespoorde zaken waren goed voor een totaal van 79 miljoen euro. Tot nu toe deden verzekeraars pas aangifte wanneer er grotere bedragen met de fraude waren gemoeid. Om ook ‘kleinere’ verzekeringsfraude harder aan te pakken en een ontmoedigingsbeleid in te zetten zijn verzekeraars echter voornemens vanaf nu de verzekeringsschade direct op de daders te verhalen door middel van een vaste schadevergoeding van 532 euro.

Psychiater start incassoprocedure

17-08-2016

Zorg is niet gratis.

 

Het recht op vrij verweer in tuchtzaken

16-08-2016

Hulpverleners die hun handelen ten overstaan van het medisch tuchtcollege verdedigen, wordt, als de klacht gegrond wordt verklaard, door het tuchtcollege nogal eens aangerekend dat zij door het voeren van het aldus vormgegeven verweer ‘geen zelfreflectie hebben getoond’. Voor het tuchtcollege kan dat vervolgens aanleiding zijn om een zwaardere maatregel aan de hulpverlener op te leggen. Wat betekent dit voor het recht op vrij verweer van de hulpverlener?

Vordering babyverwisseling verjaard

08-08-2016

In 2015 heeft een man die in 2013 door DNA-onderzoek heeft ontdekt dat hij in 1953 als baby is verwisseld het ziekenhuis aansprakelijk gesteld. Inmiddels heeft de rechter over de zaak geoordeeld en zijn de vorderingen van de man tegen het ziekenhuis afgewezen.

Gevoelens van verliefdheid en seksuele gemeenschap leiden tot schorsing van zes maanden…

04-08-2016

Het RTC Amsterdam legt aan een GZ-psychologe de maatregel van schorsing van de inschrijving in het register op voor de duur van zes maanden vanwege gevoelens van verliefdheid en seksuele gemeenschap met een (voormalig) patiënt zowel tijdens als na de behandeling. De patiënt had langdurige multiple verslavingsproblematiek.

Afgifte medisch dossier na overlijden patiënte

03-08-2016

Het Hof Amsterdam heeft recent uitspraak gedaan in een zaak waarbij een zoon in kort geding een afschrift vorderde van het medisch dossier van de huisarts van zijn overleden moeder.

Hoe het Gerechtshof een motorboot deed verdwijnen

08-07-2016

Vorige maand deed de Hoge Raad een uitspraak in een opmerkelijke zaak over een motorboot. Daarin was eerder door de lagere rechters verschillend geoordeeld over de staat van de tweedehands motorboot en over de gesloten koopovereenkomst.