Nieuws

Update wijzigingen transitievergoeding

18-04-2017

In mijn artikel d.d. 7 november 2016 schreef ik over het wetsvoorstel waarin werkgevers tegemoet worden gekomen in de transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens ziekte. De Raad van State heeft zijn kritiek geuit op het voorstel. Toch is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Tijd voor een korte update.

Inlijving gemeentegrond: wel of niet toelaatbaar?

14-04-2017

De laatste tijd komen berichten in het nieuws, dat gemeenten aandacht geven aan stukken grond die door hun burgers zijn toegeëigend. Een vorm van landjepik van gemeentelijke groenstroken, dat nog wel eens gedoogd werd en soms niet eens opgemerkt, maar nu aangepakt wordt.

Uitslag gemist

13-04-2017

Een huisarts heeft een patiënte onder controle in verband met een mammacarcinoom. Bij de patiënte wordt in oktober 2015 een mammografie gemaakt. Het advies van de radioloog is om de patiënte naar de mammapoli te verwijzen voor een biopsie op korte termijn.

Toets aan de tweede tuchtnorm

10-04-2017

Klaagster heeft borstkanker en werd bestraald met behulp van een elektronenmal. Door een verwisseling van mallen is klaagster 12 keer met een verkeerde mal bestraald. Het Regionaal Tuchtcollege oordeelt dat de protocollen ten tijde van het gebruik van de onjuiste mal niet voldeden aan de daaraan te stellen eisen. Het afdelingshoofd van de afdeling Radiotherapie wordt hiervoor -op grond van de tweede tuchtnorm- verantwoordelijk geacht en krijgt een waarschuwing opgelegd.

De “zelfstandige” Uber chauffeur

06-04-2017

Het aanbieden van diensten via onlineplatvormen, zoals taxiritten via de app Uber, roepen vragen op over nieuwe arbeidsverhoudingen. Is een Uber chauffeur een zelfstandige dienstverlener of een werknemer? In de praktijk blijkt dat de Uber chauffeur in grote mate afhankelijk is van (de werkwijze van) het platform. De vraag rijst of de Uber chauffeur in zijn afhankelijkheid van het platform recht heeft op arbeidsrechtelijke bescherming.

€ 200.000 smartengeld na medische fout

03-04-2017

De Rechtbank Rotterdam heeft bij beschikking van 21 maart 2017 een buitengewoon hoog bedrag aan smartengeld toegekend aan (de nabestaanden van) een vrouw, bij wie een tumor in de rechter nier te laat werd behandeld: € 200.000. De vrouw overleed aan de gevolgen van deze vertraging in de behandeling.

Verjaringsregime in asbestzaken niet in strijd met EVRM

30-03-2017

De Hoge Raad oordeelt in een richtinggevend arrest dat het verjaringsregime voor vorderingen van (nabestaanden van) slachtoffers van asbestblootstelling niet in strijd is met artikel 6 EVRM.

Afwijken van protocol?

29-03-2017

Bij veel medische verrichtingen wordt volgens protocol gewerkt. In sommige gevallen mag en moet zelfs van het protocol worden afgeweken. Wat zijn hiervoor de voorwaarden?

Hoofddoekverbod voor werknemers

29-03-2017

Het Europees Hof heeft zich in twee gevoegde zaken uitgesproken over de vraag of een door de werkgever opgelegd verbod op het dragen van een hoofddoek op de werkvloer in strijd is met de Richtlijn Gelijke behandeling in arbeid en beroep.

CZ let op de kleintjes

27-03-2017

CZ vordert in een procedure bij de kantonrechter van een verzekerde van CZ betaling van het eigen risico.