Nieuws

Slapende dienstverbanden

30-06-2016

Bij ontslag krijgt een werknemer in beginsel een transitievergoeding op grond van artikel 7:673 BW. Ook in het geval van langdurige ziekte heeft een werknemer hier recht op wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. Het komt voor dat werkgevers de dienstverbanden met langdurig zieken in stand houden. Op die manier wordt het betalen van de transitievergoeding voorkomen. Dit wordt ook wel een slapend dienstverband genoemd. Er wordt geen arbeid verricht en geen loon betaald. In de jurisprudentie bestaan gevallen waarin werknemers een verzoek doen tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en toekenning van de transitievergoeding op grond van artikel 7:673 lid 2 sub b. De werkgever zou namelijk ernstig verwijtbaar handelen door de arbeidsovereenkomst niet op te zeggen om op die manier de transitievergoeding te ontwijken. De vraag is of dit zo is en hoe de rechtspraak daarmee omgaat.

Pensioenontslag

29-06-2016

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 heeft de werkgever met artikel 7:669 lid 4 BW de mogelijkheid gekregen de arbeidsovereenkomst op te zeggen in verband met of na de dag dat de werknemer de pensioenleeftijd bereikt.

Schippers wil einde aan geheimhoudingsovereenkomsten tussen zorginstelling en patiënt

29-06-2016

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil dat bestuurders in de zorg zich zo snel mogelijk verplichten geen overeenkomst meer te sluiten met patiënten of nabestaanden waarin bijvoorbeeld wordt afgesproken dat wordt afgezien van een melding bij de IGZ, een (tucht)klacht of een gesprek met lotgenoten in ruil voor een geldbedrag.

Een politiearts met verschillende petten

28-06-2016

Een arts kan in sommige situaties verschillende petten op hebben. Dit kan leiden tot misverstanden over de taken en bevoegdheden die een arts heeft. Zo ook in deze zaak van het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle van 24 juni 2016.

Artikel over verhaalsbeding voor Wav-boeten in Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk

13-06-2016

In de meest recente editie van ORP is verschenen het artikel van August de Hoogh over de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad van 11 december 2015, waarin het leerstuk van de ongeoorloofde overeenkomst ex artikel 3:40 lid 1 BW centraal stond.

Berisping voor links/rechts-verwisseling door chirurg

10-06-2016

Het is de nachtmerrie van iedere patiënt en arts: het linkerbeen moet worden afgezet en na de operatie blijkt niet het linker, maar het rechterbeen te zijn geamputeerd. Links/rechts-verwisselingen komen nog steeds voor, hetzij niet altijd zo ingrijpend van aard. Recentelijk sprak het Centraal Tuchtcollege zich uit over een casus waarbij een orthopedisch chirurg bij een operatieve verwijdering van een voorste kruisband een links/rechts-verwisseling had gemaakt.

AOV bij wild personeelsfeest

06-06-2016

De verzekerde had in 2006 een woonlastenverzekering bij arbeidsongeschiktheid afgesloten. In 2010 was verzekerde aanwezig bij een afscheidsfeest van een collega. Dit feest vond plaats in de kantine van zijn werkgever, een pannendekkersbedrijf. Op het feest werd ruim alcohol genuttigd. Op enig moment werd het feest bezocht door een persoon die een collega kwam ophalen. Deze persoon had een stuk illegaal vuurwerk bij zich. Verzekerde heeft dit vuurwerk in de kantine zittend met de handen onder een tafel aangestoken. Het vuurwerk is in de rechterhand van verzekerde ontploft. De vingers van die hand is hij (grotendeel) kwijt geraakt, waardoor hij zijn beroep van pannendekker niet heeft kunnen uitoefenen. Vast staat dat het raam dicht was en niet snel kon worden geopend vanwege de voorwerpen die ervoor stonden.

Bevel Inspecteur onrechtmatig

01-06-2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg had in oktober 2013 aan Huisartsenpraktijk Tuitjenhorn niet het bevel mogen geven dat de huisarts Tromp gedurende zeven dagen geen zorg meer mocht verlenen.

Verschuiving patiënten in de GGZ?

31-05-2016

Steeds meer patiënten met psychische klachten worden behandeld door de bij de huisarts werkzame praktijkondersteuner (poh-ggz). Daarnaast daalde het aantal patiënten die zich lieten behandelen in de gespecialiseerde ggz.

Voorwaardelijke schorsing verpleegkundige wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag

30-05-2016

Recent legde het RTC Den Haag een voorwaardelijke schorsing van 12 maanden op, met algemene specifieke voorwaarden en betrokkenheid van IGZ, aan een verpleegkundige wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag met een patiënt.