Toon achtergrond

Nieuws

Onregelmatigheidstoeslag bij vakantie

26-08-2015

Onlangs zijn er door de kantonrechter Den Haag en de kantonrechter Leiden twee uitspraken gedaan die mogelijk grote gevolgen hebben voor de verplichting tot uitbetaling van onregelmatigheidstoeslag (ORT) over het loon gedurende vakantiedagen.

KNMG onverminderd bezorgd over positie artsen in straf- en tuchtrecht

24-08-2015

De KNMG is onverminderd bezorgd over de recente ontwikkelingen binnen het medisch tuchtrecht en het strafrecht. De boodschap richting politiek is en blijft: hou de tuchtrechter voor de toetsing van kwaliteit en leg andere zaken voor aan het College voor Medisch Toezicht dat hiervoor is bedoeld. Dit maakte de KNMG eind vorige week bekend op haar website. Het volledige bericht is hieronder weergegeven.

Leverancier betaalt website terug

19-08-2015

Software leverancier moet de aanschafprijs van nieuwe software voor interactief gebruik van een website volledig terugbetalen.

De billijkheidscorrectie in regreszaken

17-07-2015

In het Nederlands recht geldt de regel dat een bestaande schadevergoedingsplicht wordt verminderd wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend. Indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist, kan voorts een billijkheidscorrectie worden toegepast (art. 6:101 BW).

Deskundigenrapport onbruikbaar, bezwaren terecht

02-07-2015

De Rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 17 juni 2015 geoordeeld dat de door de aansprakelijk gestelde partij opgeworpen bezwaren tegen een deskundigenrapport, terecht waren. Het deskundigenrapport is daarmee volgens de rechtbank onbruikbaar geworden.

Nieuw samenwerkingsprotocol tussen IGZ en OM

01-07-2015

Naar aanleiding van het in maart verschenen Rapport van de evaluatiecommissie Tuitjenhorn is op 30 juni jl. een nieuw protocol in werking getreden voor de samenwerking tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Openbaar Ministerie.

Commotie over Tuchtrecht

25-06-2015

In de media zijn berichten verschenen over het feit dat het tuchtrecht in de gezondheidszorg een ‘Strafrecht Light’ wordt en dat er in tuchtzaken van minimum maatregelen zal worden uitgegaan.

Schade regelen onder opschortende voorwaarde

22-06-2015

In sommige (letselschade-)zaken treffen partijen een regeling waarbij een voorbehoud wordt gemaakt voor onzekere, toekomstige schade.

Samenwerken in de huisartsenzorg

09-06-2015

De mededingingswet stelt beperkingen aan de mogelijkheid voor huisartsen om samen te werken en bijvoorbeeld om samen te onderhandelen met de zorgverzekeraars. Huisartsen voelen zich hierdoor beperkt in de mogelijkheid om kwalitatief goede zorg te leveren. De bijval die het Actiecomité Het Roer Moet Om kreeg op hun voorstel om de huisartsenzorg onder de Mededingingswet uit te halen, toont dat het onderwerp leeft.

Het loonbegrip in de transitievergoeding en de vergoeding aanzegtermijn

08-06-2015

Op 11 december 2014 is het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding uitgevaardigd. In de Regeling looncomponenten en arbeidsduur van 12 december 2014 is het loonbegrip nader uitgewerkt.

spacer
interieur