Toon achtergrond

Nieuws

Clientenvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris nader verklaard

14-01-2016

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. In de decemberuitgave van Journaal ggz en recht (2015/6, p. 12-16) bespreekt o.a. mr. Sofie Steen de positie van de volgens de Wkkgz verplichte klachtenfunctionaris.

Wkkgz verplicht VOG bij Wlz

12-01-2016

Instellingen die zorg leveren op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn verlicht om een Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) in hun bezit te hebben van nieuw personeel. Deze verplichting vloeit per 1 januari 2016 voort uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

“Zorgplicht werkgever geldt ook voor hekwerk en toegangspoort bedrijfsterrein”

11-01-2016

In een procedure die onlangs voorlag bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft het hof geoordeeld dat de zorgplicht van de werkgever ook geldt voor het hekwerk, daaronder begrepen de toegangspoort, dat het bedrijfsterrein van de werkgever omgeeft.

Duidelijkheid over euthanasie bij dementie

08-01-2016

Het Ministerie van VWS heeft op 17 december 2015 een tweetal handreikingen gepresenteerd inzake het schriftelijke euthanasieverzoek.

Artikel JGGZR over de Wkkgz

06-01-2016

Op 6 oktober 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. In de laatste editie van het tijdschrift Journaal Ggz en recht bespreken Suzanne Steegmans en August de Hoogh de belangrijkste aspecten van deze nieuwe wet.

Advocaat toegelaten bij politieverhoor van verdachte

06-01-2016

De Hoge Raad heeft op 22 december 2015 een voor de strafpraktijk belangrijk arrest gewezen. Kort weergegeven houdt het arrest in dat een aangehouden verdachte vanaf 1 maart 2016 (ook) het recht heeft om zich tijdens een verhoor door de politie te laten bijstaan door een advocaat.

Verantwoordelijkheid opleider en wijze van communiceren

05-01-2016

In een recente uitspraak van het RTC Amsterdam stond centraal (1) de verantwoordelijkheid van de opleider voor zijn opleideling en (2) de communicatie tussen huisarts en patiënt.

Nieuwe regeling publicatie wachttijden GGZ

23-12-2015

Per 1 april 2016 wijzigt de publicatieplicht voor de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Door het verplicht stellen van het publiceren van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de beschikbaarheid van keuze-informatie voor de patiënt en verwijzer vergroten.

Schade en looptijd

18-12-2015

Wanneer iemand een ongeval overkomt waarvoor een ander aansprakelijk is, is het vaak lastig om te bepalen hoe het leven van de gekwetste zonder ongeval zich zou hebben ontwikkeld. Om de schade die iemand door een ongeval lijdt vast te stellen moet immers een vergelijking worden gemaakt tussen de situatie met ongeval en de hypothetische situatie zonder ongeval. Daarbij komt het in de regel aan op redelijke verwachtingen omtrent toekomstige ontwikkelingen

Arbeidsrecht: billijke vergoeding

16-12-2015

Na bijna een half jaar Wet Werk en Zekerheid (WWZ) hebben we enig zicht gekregen op de billijke vergoeding in arbeidszaken.

spacer
interieur