Nieuws

Advocaat van KBS wint landelijke scriptieprijs!

18-06-2017

mr. ChiChi de Haan heeft met haar scriptie getiteld ‘De zorgverlener als tweede slachtoffer’ de landelijke scriptieprijs gewonnen van de Stichting Beer impuls.

Geen nader onderzoek naar aantal nakomelingen spermadonor

13-06-2017

De zaak van het Rijnstate Ziekenhuis was de laatste tijd al meerdere keren in het nieuws. Gebleken was immers dat met het zaad van een spermadonor 37 nakomelingen zijn verwekt door een KID-behandeling, terwijl het CBO Advies uit 1992 een maximum van 25 kinderen adviseert.

Collega dient tuchtklacht in: bijzonder eigen belang benodigd

12-06-2017

Niet iedereen is altijd gerechtigd een klacht bij het medisch tuchtcollege in te dienen. Artikel 65 Wet BIG stelt daaromtrent beperkingen. Alleen een rechtstreeks belanghebbende, degene die aan de beklaagde een opdracht heeft verstrekt, de werkgever of de Inspectie voor de Gezondheidszorg kunnen tegen een zorgprofessional een tuchtprocedure aanhangig maken. Behoort de klager niet tot één van deze categorieën, dan zal de tuchtrechter hem niet-ontvankelijk verklaren.

Verboden te reanimeren?

09-06-2017

Een belangrijk patiëntenrecht is het niet hoeven ondergaan van een medische behandeling, ondanks dat daar een indicatie voor bestaat.

Waarschuwing voor melden bij Veilig Thuis

02-06-2017

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag heeft een tandarts op 9 mei jl. een waarschuwing opgelegd voor het doen van een melding bij Veilig Thuis wegens een verdenking op kindermishandeling. Hoewel het College niet twijfelt aan de goede bedoelingen van de tandarts, is het wel van belang de juiste stappen te zetten.

Geen nieuwe regelgeving tegen zwijgcontracten in de zorg

19-05-2017

De staatssecretaris van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 18 mei 2017 verslag gedaan van een vervolgrapportage door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over ontvangen meldingen van zwijgcontracten, oftewel vaststellingsovereenkomsten met ongewenste geheimhoudingsbepalingen. De staatssecretaris ziet naar aanleiding van deze rapportage vooralsnog geen aanleiding voor aanvullende wetgeving op dit punt.

Subsidie op NIP-test is geen ongeoorloofde staatssteun

18-05-2017

Op 1 april 2017 is een subsidieregeling in werking getreden, op grond waarvan de Nederlandse academische ziekenhuizen die NIPT’s afnemen aanspraak kunnen maken op subsidie van de Staat. Door deze subsidieregeling kunnen zwangere vrouwen de NIPT voor € 175 laten afnemen.

Principeakkoord cao Ziekenhuizen

17-05-2017

De werkgevers en de bonden hebben op 16 mei 2017 een principeakkoord cao Ziekenhuizen 2017-2019 gesloten.

Onbekwaam = onbevoegd

15-05-2017

Soms blijkt een medische beroepsbeoefenaar onbekwaam. Wat heeft dat voor consequenties?

De minderjarige patiënt: beroepsgeheim en gerichte toestemming

08-05-2017

Recent heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidzorg te Amsterdam zich weer eens uitgesproken over het beroepsgeheim ingeval de patiënt minderjarig is. Wat was de klacht?