Toon achtergrond

Hoge Raad bevestigt het recht op vrije advocaatkeuze

26-02-2014 |

De Hoge Raad heeft op 21 februari jl. arrest gewezen in de procedure tussen DAS Rechtsbijstand en een verzekerde inzake het op vrije keuze van rechtshulpverlener.

Vacature advocaat medewerker (m/v)

21-02-2014 |

KBS Advocaten N.V. zoekt voor de sectie arbeidsrecht een advocaat medewerker (m/v) voor 4 of 5 dagen per week.

Letselschade Richtlijnen gewijzigd per 1 januari 2014

21-02-2014 |

De Letselschade Raad heeft in een persbericht van 18 februari 2014 bekend gemaakt dat de Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2014 zijn gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanpassing van de kilometervergoeding en de normbedragen voor schade wegens studievertraging, verlies zelfwerkzaamheid en huishoudelijke hulp.

NZa verleent ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

20-02-2014 |

Met ingang van 1 januari 2014 dienen zorgaanbieders die in de regel zorg laten verlenen door tenminste 50 personen, voor het aangaan van een concentratie in de zin van de Mededingingswet voorafgaande goedkeuring te vragen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa moet de concentratie eerst goedkeuren voordat deze bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan worden gemeld.

Jeugdwet aangenomen door Eerste Kamer

19-02-2014 |

Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de Jeugdwet met 45 stemmen voor en 22 stemmen tegen aangenomen. Naar verwachting zal de wet per 1 januari 2015 in werking treden. Met de invoering van de Jeugdwet worden gemeenten verantwoordelijk voor het leveren van alle jeugdhulp, zodat zij een regierol kunnen vervullen, hetgeen volgens betrokken partijen de kwaliteit van de jeugdhulp door het leveren van maatwerk zal verbeteren. Het wettelijk recht op zorg, zoals dat thans bestaat op grond van de Zorgverzekeringswet, komt te vervallen. De Jeugdzorg verandert in een voorzieningenplicht voor gemeenten, vergelijkbaar met de Wet maatschappelijke ondersteuning. Gevolg hiervan is dat de aard en de omvang van de jeugdzorg voortaan door gemeenten individueel zal worden bepaald.

Maatstaf opzeggen huurovereenkomst bedrijfsruimte bij renovatie en niet-kostendekkende exploitatie

18-02-2014 |

De Hoge Raad heeft op 14 februari 2014 geoordeeld dat in geval van verhuur van bedrijfsruimte, waarvan de noodzaak van renovatie tussen partijen niet ter discussie staat, niet van de verhuurder kan worden gevergd dat hij een huurovereenkomst voortzet die na renovatie leidt tot een niet-kostendekkende exploitatie. De verhuurder kan de huurovereenkomst dan opzeggen wegens dringend eigen gebruik.

Kort geding tegen tariefswijziging zorginkoopdocument zorgverzekeraars faalt

06-02-2014 |

MEER GGZ, een brancheorganisatie voor ondernemende instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, had een kort geding aangespannen tegen een aantal zorgverzekeraars (Achmea c.s.). Achmea c.s. waren overgegaan tot aanpassing van het zorginkoopdocument voor de curatieve GGZ voor 2014 en daarmee tot wijziging van hun inkooptarieven.

Verhoging griffierechten houdt bedrijven weg bij rechter!

06-02-2014 |

De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Frits Bakker, heeft deze week gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van een (verdere) verhoging van de griffierechten. Uit onderzoek van de Raad voor de rechtspraak blijkt namelijk dat het aantal handelszaken met financieel belang dat door de rechter in eerste aanleg is behandeld, tussen 2010 en 2013 met 26 procent is gedaald.Het betreft hier naar alle waarschijnlijkheid zaken waarbij procespartijen een afweging maken van te verwachten kosten en baten. Bij bedrijven zal dit meestal het geval zal zijn. De analyses van de Raad voor de rechtspraak wijzen er op dat de hogere griffierecht-tarieven het beroep op de rechter bij dit soort zaken aanzienlijk hebben geremd. Frits Bakker spreekt uit dat men moet oppassen met de verhogingen van de griffierechten. Het recht functioneert niet optimaal als het niet geloofwaardig kan worden afgedwongen.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch: ook regresnemend verzekeraar beroep op billijkheidscorrectie

06-02-2014 |

Op 4 februari 2014 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch geoordeeld over de aansprakelijkheid voor de gevolgen van een verkeersongeval tussen de bestuurder van een bromfiets en de bestuurder van een taxibusje. Procespartijen betroffen zorgverzekeraar Menzis en WAM-verzekeraar Achmea, beide regresnemend verzekeraar voor respectievelijk de bromfietser en de bestuurder van het taxibusje.

Ontslagbesluit: aandeelhoudersovereenkomst prevaleert boven statuten

05-02-2014 |

In een kort geding procedure bij de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2014:193) heeft één van de vier bestuurders en aandeelhouders van een besloten vennootschap gevorderd dat de andere aandeelhouders wordt verboden een besluit te nemen tot ontslag van deze bestuurder op grond van de statuten.

spacer
interieur