Toon achtergrond

Nieuws

Geen dubbele ontslagvergoeding

16-02-2015

De transitievergoeding hoeft niet betaald te worden als er al een andere voorziening is getroffen. Het kan dan gaan om een contractuele vergoeding, een sociaal plan of een wachtgeldregeling.  De ministerraad heeft ingestemd met twee ontwerpbesluiten die dit gaan regelen.

Geen tuchtrechtelijke maatregel voor beramen moord

13-02-2015

De arts die onder meer een aanslag liet plegen op zijn voormalig echtgenote krijgt geen tuchtrechtelijke maatregel opgelegd. Dit oordeelde het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg op 12 februari jl.

Rijden onder invloed: kan een WAM-verzekeraar een beroep doen op de opzetclausule?

12-02-2015

De Hoge Raad heeft zich recent gebogen over de vordering van een WAM-verzekeraar op diens verzekerde tot betaling van de vergoeding die de verzekeraar aan een slachtoffer van een verkeersongeval had betaald. De vraag die voorlag was of de verzekeraar dekking kon weigeren op grond van de opzetclausule

De schadeclaim van een rechtbank

09-02-2015

Een rechtbank die zelf naar de rechter stapt; dat komt niet vaak voor. De Rechtbank Noord-Holland deed het en diende een schadeclaim in tegen de man die terecht stond voor het plaatsen van een nepbom bij de locatie Groningen van deze rechtbank.

IJzeren ketenregeling

02-02-2015

We kenden al de ijzeren proeftijd, maar de Hoge Raad heeft nu ook eens en voor altijd duidelijk gemaakt dat de ketenregeling ook geen rekbaar begrip is. Eerder keurde het Gerechtshof Den Bosch een constructie goed waarbij de werknemer na drie bepaalde tijd contracten een contract sloot voor onbepaalde tijd, maar tegelijkertijd een vaststellingsovereenkomst tekende waarbij die laatste overeenkomst na een zekere periode eindigde. De Hoge Raad haalt hier een streep doorheen

Actief volgbeleid bij prostaatkanker juridisch bekeken

30-01-2015

Recent verscheen in het American Journal of Clinical and Experimental Urology een artikel waarin onderzoekers (Lionne Venderbos en Monique Roobol) van het Eramsus MC tezamen met August de Hoogh het actieve volgbeleid bij prostaatkanker vanuit een juridisch perspectief bekeken.

Nederlands arbeidsrecht van toepassing op buitenlandse zustervennootschappen transportonderneming

14-01-2015

De rechtbank in Den Bosch heeft geoordeeld dat op de werknemers van buitenlandse zustervennootschappen van een Nederlands transportbedrijf de Nederlandse arbeidswetgeving van toepassing is, als de transporten vanuit Nederland worden gecoördineerd en uitgevoerd.  Belonen beneden Cao-loon is in die situatie volgens de rechter niet toegestaan.

Jansen (Steur) opnieuw onderzocht

12-01-2015

De voormalig neuroloog Jansen (Steur) werd vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar. Zowel het Openbaar Ministerie als Jansen ging tegen dit vonnis in beroep. De zaak is nu aanhangig bij het gerechtshof.

Ontslagbesluit voor payrolling

05-01-2015

Per 1 januari 2015 is voor payrolling het ontslagbesluit aangepast. Payrollwerknemers krijgen bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst dezelfde ontslagbescherming als de eigen werknemers van de inlenende werkgever. Bij het eindigen van de inleenopdracht moet de payrollwerkgever hen afspiegelen over de werknemerspopulatie van de inlener.

Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

22-12-2014

Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt gaat een zwarte lijst bijhouden van medewerkers van verpleeg- en verzorgingstehuizen die over de schreef zijn gegaan. Diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag worden geregistreerd in een centraal register dat kan worden geraadpleegd door de deelnemende werkgevers. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft het bijhouden van deze zwarte lijst goedgekeurd.

spacer
interieur