Nieuws

Registratie van werking homeopathisch middel in strijd met WMOM?

05-01-2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg diende een tuchtklacht in tegen een homeopathisch arts die meewerkte aan de ontwikkeling van een homeopathisch geneesmiddel dat positieve effecten zou hebben op patiënten met hiv of aids. Volgens de IGZ is dit handelen in strijd met de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Gemiste kans of niet?

04-01-2017

In medische aansprakelijkheidszaken doet zich regelmatig de vraag voor of door een medische fout schade bij de patiënt is veroorzaakt. Is de patiënt door de fout de kans op een beter behandelresultaat misgelopen?

Zwijgcontract was geen zwijgcontract

04-01-2017

In 2016 ontstond veel ophef over het plotseling overlijden van een een 21-jarige man in het ziekenhuis Tergooi. De man had zich tot het ziekenhuis gewend met pijnklachten in de borststreek en ernstige vermoeidheid. Hij werd opgenomen, waarbij een misverstand ontstond over de vraag of er wel of geen sprake was van een pneumothorax. Hij werd slechts gezien door arts-assistenten, niet door een medisch specialist. De man overleed korte tijd na opname.

Complicatie, incident of calamiteit?

21-12-2016

De wet geeft aan dat calamiteiten in de zorgverlening aan patiënten onverwijld dienen te worden gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Huwelijk met wilsonbekwame vrouw nietig verklaard

08-12-2016

Op 6 december 2016 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant het huwelijk tussen een 70-jarige dementerende vrouw en een 15 jaar jongere man nietig verklaard. De zaak was aangespannen door de dochters van de vrouw, omdat hun moeder ten tijde van de huwelijksvoltrekking in 2015 al dementerend zou zij geweest.

Huurovereenkomst met overlast veroorzakende huurder wordt ontbonden

06-12-2016

Meneer A. huurt sinds 23 mei 2011 een woning van een woningstichting. Vanaf 2014 komen bij de woningstichting klachten van omwonenden (eveneens huurders van de woningstichting) binnen over door meneer A. veroorzaakte overlast. De omwonenden hebben last van (te) harde muziek, gegil, geschreeuw, gestamp, het slaan met deuren en het gooien van spullen. Daarnaast zijn er vermoedens van drugsgebruik in de woning, is er sprake van af- en aanloop van junks en worden er vernielingen aangericht. Meneer A. is voor psychiatrische problemen onder behandeling van GGZ. De woningstichting heeft de sociale wijkmeester regelmatig bij de huurder langs gestuurd en heeft vele sommatiebrieven aan de huurder geschreven. Ook is de politie tientallen malen bij de huurder aan de deur geweest. Toch blijft meneer A. overlast in de buurt veroorzaken.

Inspectie maakt speerpunt van berisping na links-rechtsverwisseling

05-12-2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg analyseert sinds 2013 direct zelf alle meldingen over links-rechtsverwisselingen bij operaties. Een verwisseling is voor de Inspectie (bijna) altijd reden om een tuchtklacht in te dienen tegen de verantwoordelijke operateur. Uit recente jurisprudentie blijkt dat de tuchtrechter de operateur vrijwel altijd de maatregel van berisping oplegt. Het is daarom van belang om bij de tuchtrechter strafverlichtende omstandigheden aan te kaarten.

De briljantie van de Wet DBA

25-11-2016

De Wet DBA is heftig bekritiseerd: het levert een onwerkbaar systeem op en de belastingdienst zelf zou met de handen in het haar zitten. U heeft in tal van media kunnen lezen en horen dat de aanpassingsmoeilijkheden zo groot zijn, dat staatssecretaris Wiebes invoering van de wet in de ijskast heeft moeten zetten tot 1 januari 2018. Ik hou u voor dat de Wet DBA niet het wangedrocht is waar het voor gehouden wordt, maar een briljante vorm van people management.

Nieuwe partner bij KBS Advocaten

23-11-2016

KBS Advocaten N.V. te Utrecht heeft per 1 januari 2017 mr. N.C. (Nadia) Haase aangetrokken als partner voor de sectie Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht.

Wat doet de IGZ met meldingen?

16-11-2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een document gepubliceerd, waarin wordt aangegeven welke meldingen de IGZ recentelijk ontvangen heeft en wat daarmee gedaan is.