Nieuws

Trial-and-error

10-11-2017

Waar moet een arts op letten als een patiënt mee gaat doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek?

Smaad en laster op internet

09-11-2017

Het internet lijkt een vrijplaats voor het poneren van ongezouten meningen, valse beschuldigingen en ernstige dreigementen, niet zelden door anonieme afzenders. Soms is dit schadelijk en soms niet, maar meestal worden de talloze negatieve uitingen op internet al dan niet knarsetandend voor kennisgeving aangenomen. Wat doe je eraan?

 

Wat te doen als een schuldenaar verhaal frustreert?

08-11-2017

Een schuldenaar die niet betaalt en (moedwillig) geen verhaal biedt. Executie van een tot betaling veroordelend vonnis haalt dan niets uit. Ook aanvraag van het faillissement heeft dan doorgaans weinig zin. Kortom: verlies nemen en vordering afboeken? Niet in alle gevallen.

(Aankomend) statutair-directeur/bestuurder? Voorkom persoonlijke aansprakelijkheid.

07-11-2017

Een rechtspersoon (zoals een besloten/naamloze vennootschap, vereniging of stichting) heeft weliswaar een zelfstandige positie in het rechtsverkeer, maar die positie vrijwaart haar bestuurders niet per definitie van aansprakelijkheid. Bestuurders kunnen ook persoonlijk aansprakelijk zijn voor schade of tekorten, als in naam van de rechtspersoon wordt gehandeld. Daarnaast binden degenen die namens een nog op te richten of in te schrijven rechtspersoon handelen, (ook) zichzelf.

Onderstaand een overzicht op hoofdlijnen van negen vormen van aansprakelijkheid van ‘oprichters’ (1) en bestuurders (2 t/m 9), met de besloten vennootschap (bv) -als meest voorkomende entiteit- als uitgangspunt.

Verstrekken medische gegevens bij ruzie over de erfenis

06-11-2017

Het komt in de praktijk geregeld voor dat nabestaanden ruzie maken over de nalatenschap van de overledene. Zo ook in de hier besproken kwestie.

Een gordiaanse knoop: de kunst van het (schade-)schatten

06-11-2017

Soms moeten rechters antwoord geven op vragen die medici niet kunnen beantwoorden. Een praktijkvoorbeeld.

Verbod op winst in ziekenhuiszorg bestaat niet

02-11-2017

“Met creatieve BV-constructies weten zorgaanbieders het beloningsplafond en het verbod op een winstuitkering te omzeilen. Met name kleinere aanbieders hebben zo de afgelopen jaren miljoenen verdiend. Dit schrijft het Financieele Dagblad op basis van eigen onderzoek”, zoals overgenomen op www.skipr.nl op 1 november 2017.

De dokters luistervink

26-10-2017

Hoe moet een zorgverlener omgaan met een patiënt die gevraagd of ongevraagd een gesprek opneemt?

Second opinion: motie van wantrouwen?

20-10-2017

Hoe moet een arts omgaan met een verzoek om een second opinion van (de familie van) een patiënt?

Huisarts vroeg uit de veren: voor het ochtendspreekuur al kennisnemen van HAP-berichten

17-10-2017

Een huisarts wordt door een patiënte het voeren van onvoldoende regie bij (acute) buikpijnklachten verweten. Het Regionaal Tuchtcollege verklaart de klacht van patiënte ongegrond. In tweede aanleg verklaart het Centraal Tuchtcollege de klacht wel gegrond en wordt aan de huisarts een waarschuwing opgelegd.