Nieuws

Transparant zijn loont

11-08-2017

Een recente tuchtzaak bevestigt het belang van transparantie in de zorg.

Een patiënt meldt zich op de SEH van een ziekenhuis met klachten van pijn op de borst.
Er wordt op 20 oktober 2014 op aanvraag van de cardioloog een röntgenfoto gemaakt.
De radioloog beoordeelt de foto en bericht dat “follow-up strikt geïndiceerd is ter afsluiting van onderliggende pathologie” en geeft dit ook telefonisch aan de cardioloog door.
Follow-up blijft echter achterwege totdat de cardioloog 10 maanden later, op 19 augustus 2015, bij het verplaatsen van een kast per toeval de uitslag vindt.

Goed gekeurd?

03-08-2017

Soms komt een welwillende arts onbedoeld in de tuchtrechtelijke problemen.

In deze zaak moest een man vanwege een verlenging van zijn rijbewijs 75+ door een CBR-arts worden gekeurd. De man had vooraf een zogeheten Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag (75+) ingevuld. De CBR-arts stelt de man bij de keuring een aantal vragen, waaruit blijkt dat er in het verleden sprake was van het gebruik van benzodiazepines. De CBR-arts heeft vervolgens een tweetal vragen in de Eigen Verklaring met betrekking tot medicijngebruik in het verleden eigenhandig veranderd van ‘nee’ in ‘ja’. Verder heeft de CBR-arts in zijn Geneeskundig Verslag vermeld dat sprake is van thuisbegeleiding in verband met psychiatrische problematiek.

Medisch beroepsgeheim na overlijden

01-08-2017

Het medisch beroepsgeheim zorgt na overlijden van een patiënt niet zelden voor lastige situaties tussen zorgaanbieders en de familie van de patiënt. In deze zaak vroegen de ouders van een door zelfdoding overleden (volwassen) dochter de (voormalig) behandelend ggz-instelling om het medisch dossier van hun dochter. De ouders twijfelden aan het handelen van de ggz-instelling, omdat de behandelend psychiater en een onafhankelijke psychiater vlak voor het overlijden van hun dochter nog oordeelden dat een gedwongen opname (op dat moment) niet geïndiceerd was.

Medische machtiging en beroepsgeheim

28-07-2017

Een schending van het beroepsgeheim komt soms uit onverwachte hoek. Het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven oordeelde op 24 juli 2017 over de reikwijdte van een medische machtiging.

In deze zaak had een patiënt een klacht tegen een tandarts ingediend bij het medisch tuchtcollege.
De klacht werd in twee instanties als ongegrond afgewezen. De patiënt schakelt vervolgens een belangenbehartiger in, wiens medisch adviseur met een medische machtiging informatie opvraagt bij de tandarts. De tandarts antwoordt de medisch adviseur en vraagt, aangezien zijn verslaglegging vrij summier is, of het hem is toegestaan om ter verduidelijking ook zijn processtukken bij het tuchtcollege toe te zenden. De medisch adviseur antwoordt de tandarts dat hij de stukken graag tegemoet ziet.

Op staande voet ontslagen en toch salaris betalen?

24-07-2017

Een terecht ontslag op staande voet, maar toch moet u nog maanden loon betalen aan uw werknemer. Heeft u dit weleens bij de hand gehad? Dat voelde ongetwijfeld heel wrang. Geen enkele werkgever zit hierop te wachten. Gelukkig is er iets aan te doen.

Bedrijfsarts en privacy

21-07-2017

In hoeverre mag een bedrijfsarts privacygevoelige informatie van een zieke werknemer terugkoppelen naar de werkgever?

Vacature advocaat medewerkers

12-07-2017

KBS Advocaten N.V. zoekt advocaat medewerkers met kennis en ervaring in het gezondheidsrecht en het aansprakelijkheids-/verzekeringsrecht.

Tijdig gedeclareerd of toch verjaard?

10-07-2017

Vorderingen kunnen verjaren. Zo ook de vordering van een vergoeding voor niet gecontracteerde zorg. De vraag is alleen wanneer de verjaringstermijn begint te lopen. Is dat bij aanvang van de medische behandeling of als de factuur van de zorgverlener is ontvangen? De kantonrechter te Den Haag deed daar op 5 juli jl. uitspraak over.

Billijke vergoeding

03-07-2017

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen waarin wordt uitgelegd hoe rechters moeten omgaan met de billijke vergoeding. Volgens de Hoge Raad moet gekeken worden naar de gevolgen de het ontslag heeft gehad voor de betrokken werknemer.

Het mag niet, het mag nooit

28-06-2017

Een psychiater heeft tijdens de behandelperiode een affectieve/seksuele relatie met een patiënte. Dat is tuchtrechtelijk verwijtbaar. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg legt de psychiater een voorwaardelijke schorsing voor de duur van drie maanden op.