Nieuws

Aanbestedingsrecht en zorginkoop door verzekeraars

05-01-2012

Hoewel zorgverzekeraars niet kunnen worden aangemerkt als ‘aanbestedende dienst’, zijn de zorgvuldigheidsnormen uit het aanbestedingsrecht soms toch van toepassing op de zorginkoop: Voorzieningenrechter Arnhem 30 december 2011 (LJN: BU9748).

Vrije laboratoriumkeuze voor huisartsenpraktijk

04-01-2012

De afspraken binnen een zorgketen in Zeeland blijken niet zo sluitend als gehoopt. Dat oordeelde de Rechtbank Middelburg in een kort gedingvonnis van 2 januari 2012 (LJN: BU9748).

Vergoeding kosten van medicinale cannabis afgewezen

03-01-2012

Uit een arrest van 27 december 2011 van het Gerechtshof Amsterdam (LJN: BU9487) blijkt de hardheid van de “kleine lettertjes” van aanvullende ziektekostenverzekeringen.

Digitale voorwaarden

02-01-2012

Een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Amsterdam leert weer eens, dat het van belang is om strikt de letter van de wet te volgen voor het gebruikmaken van algemene voorwaarden via de digitale weg.

Vrije tarieven voor tandartszorg

01-01-2012

Met ingang van 1 januari 2012 zijn tandartsen vrij om zelf het tarief te bepalen voor de door hen te verrichte prestaties. De vrije tariefstelling beoogt de concurrentie tussen tandartsen te vergroten, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening wordt vergroot zonder stijging van de kosten. Het gaat om een experiment dat loopt tot 1 januari 2015.

Concentratiemeldingen in zorgsector

30-12-2011

Het aantal concentratiemeldingen in de zorgsector lijkt sterk toe te nemen. De afgelopen drie dagen heeft de NMa op haar website o.a. meldingen gepubliceerd van Stichting Tactus en Stichting GGZ Centraal die voornemens zijn gezamenlijk een onderneming willen oprichten voor verslavingszorg, genaamd Amethist Verslavingszorg, van een voorgenomen fusie tussen de Stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis en de Stichting Kennemer Gasthuis en het voornemen van Parnassia Bavo Groep B.V. om zeggenschap te verkrijgen in Stichting Emergis.

Gedragscode Medische Hulpmiddelen in werking per 1 januari 2012.

30-12-2011

Op 1 januari 2012 treedt de Gedragscode Medische Hulpmiddelen in werking. De code geeft regels voor leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals.

Ontslag op staande voet werknemer/verpleegkundige van GGZ Drenthe

22-12-2011

Op 21 december 2012 heeft de kantonrechter te Assen het verzoek van GGZ Drenthe tot (voorwaardelijke) ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een van haar verpleegkundige (ambulant zorgverlener) toegewezen, wegens een seksuele relatie van de verpleegkundige met een patiënte (LJN: BU8941).

Per 1 januari 2012: versoepeling regels digitale verwijzing naar algemene voorwaarden

21-12-2011

Vanaf 1 januari 2012 mogen dienstverrichters naar hun algemene voorwaarden verwijzen op hun website. De wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, “online” of “offline” maakt geen verschil.
Een voorwaarde is dat de algemene voorwaarden voor de afnemer “gemakkelijk elektronisch toegankelijk zijn op een door de dienstverrichter meegedeeld adres”.

Organisator klimcursus en school niet aansprakelijk voor ongeval leerling

20-12-2011

Op 8 november 2011 heeft het Gerechtshof Amsterdam (LJN: BU7821) beslist dat zowel de organisator van een klimcursus als de school niet aansprakelijk is voor de gevolgen van de val van een leerling tijdens een klimcursus.