Publicaties

2018
De AVG voor de zorg: 12 vragen en antwoorden Mr. Erik Luijendijk
2017
Commentaar op beslissing Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 04-07-2017 (Gezondheidsrecht Updates annotaties GZR_2017_0276) Mr. Maurice Mooibroek
De controlebevoegdheden van zorgverzekeraars versus het medisch beroepsgeheim (ZIP 2017/142) Mr. Jurriaan Verduijn
Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 augustus 2017 Mr. Maurice Mooibroek
Annotatie bij Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 25 juli 2017 Mr. Maurice Mooibroek
Annotatie bij Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 11 juli 2017 Mr. Maurice Mooibroek
Annotatie bij Hoge Raad 23 december 2016: netvliesloslating, verlies van kans Mr. Michel de Ridder
Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 30 mei 2017 Mr. Maurice Mooibroek
Kansschade: wat zou er zijn gebeurd als de arts…? (PIV-bulletin 2017, nr. 1 p. 10-12) Mr. August de Hoogh
Zorgen over vrijheidsbeperking bij ouderen met dementie. Verslag van de najaarsvergadering van de Ve Mr. Sofie Steen
Onvrijwillige zorg: van Wet Bopz naar Wet zorg en dwang, NTZ 2016 (4), p. 302 – 324 Mr. Sofie Steen
2016
Wenk bij HR 24-06-2016 ECLI:NL:HR:2016:1309 (RAV 2016/96) Mr. August de Hoogh
Samenloop tussen de Wkkgz en de Bopz: een verbetering voor klachtenbehandeling? (TvGR 2016 (40) 7) Mr. Sofie Steen
Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem, 09-02-2016 (GJ 2016/85 ) Mr. Maurice Mooibroek
Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem, 09-02-2016 (GJ 2016/85 ) Mr. Michel de Ridder
Annotatie bij Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 10-09-2015 (GZR Updates 2015 0408) Mr. Maurice Mooibroek
Verhaalsbeding voor Wav-boeten; geldig of nietig? (ORP 2016, 4 p. 19-22) Mr. August de Hoogh
Zwijgcontracten in de zorg (Medisch Contact 17/18, 28 april 2016, p. 10-11) Mr. Oswald Nunes
De onbepaalde reikwijdte van de Wet zorg en dwang (In: Journaal Ggz en recht, 2016, nr. 1, p. 8-10. ) Mr. Sofie Steen
kwaliteitseisen rapport keurend psychiater (Letsel & Schade 2016 nr. 1, p. 34-40) Mr. Ernst de Jong
2015
De WKKGZ is een feit (Journaal Ggz en recht 2015, 6) Mr. Suzanne Steegmans
De WKKGZ is een feit (Journaal Ggz en recht 2015, 6) Mr. August de Hoogh
Knelpunten bij informeren jeugdigen en (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 2015/4 ) Mr. Sofie Steen
Clientenvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris nader verklaard (Journaal Ggz en recht, december 2015, nr. 6, p. 12-16) Mr. Sofie Steen
Kroniek rechtspraak tuchtrecht (TvGR 2015 (039) 8, p. 640-665) Mr. Ernst de Jong