Tuchtrecht

In een tuchtrechtelijke procedure wordt naar aanleiding van een klacht van een patiënt of de Inspectie voor de Gezondheidszorg het handelen van de BIG-geregistreerd zorgverlener getoetst aan de normen van de wet BIG. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg kan verschillende maatregelen opleggen, variërend van een waarschuwing tot een schrapping uit het BIG-register.

 

Onze in het tuchtrecht gespecialiseerde advocaten behoren tot een selecte groep van absolute specialisten in het medisch tuchtrecht. Zij begrijpen hoe het is om te werken in (complexe) zorgorganistaties en zij kennen de afwegingen die beroepsbeoefenaren in de zorg dagelijks moeten maken.

 

Impact

Wij begrijpen als geen ander dat een tuchtklacht grote impact kan hebben. Vroegtijdig deskundige bijstand  en ondersteuning op maat is dan essentieel. Dat geeft rust.

 

Meer weten over Tuchtrecht? Neem dan contact op met:

 

Mr. Merlijn Christe  m.christe@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 862
Mr. Marjolijn Gregoor  ma.gregoor@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 813
Mr. ChiChi de Haan  cim.dehaan@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 812
Mr. August de Hoogh  anl.dehoogh@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 862
Mr. Ernst de Jong  ejc.dejong@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 818
Mr. Oswald Nunes   ol.nunes@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 871
Mr. Michel de Ridder   mjj.deridder@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 818
Mr. Suzanne Steegmans  sm.steegmans@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 869
Mr. Danielle Zwartjens  d.zwartjens@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 816

Nieuws en publicaties