KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | Juni 2016 | www.kbsadvocaten.nl

Medisch tuchtrecht en cassatieberoep

Klager diende een tuchtklacht in tegen zijn psychiater, die onvoldoende moeite zou hebben gedaan hem medisch te onderzoeken, van wie de medische verklaring feitelijke onjuistheden zou bevatten, die ook zonder zijn toestemming medisch vertrouwelijke informatie zou hebben doorgegeven aan derden en wiens handelen tot een verslechtering van klagers psychische en fysieke gezondheid zou hebben geleid.

Verschuiving patiënten in de GGZ?

Steeds meer patiënten met psychische klachten worden behandeld door de bij de huisarts werkzame praktijkondersteuner (poh-ggz). Daarnaast daalde het aantal patiënten die zich lieten behandelen in de gespecialiseerde ggz.

Voorwaardelijke schorsing verpleegkundige wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag

Recent legde het RTC Den Haag een voorwaardelijke schorsing van 12 maanden op, met algemene specifieke voorwaarden en betrokkenheid van IGZ, aan een verpleegkundige wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag met een patiënt.

Perikelen rond het hoofdbehandelaarschap

Het begrip ‘hoofdbehandelaarschap’ heeft in de jurisprudentie van de medische tuchtrechter bijzondere betekenis. Het begrip zorgt ook vaak voor verwarring en onduidelijkheid. Dat volgt ook uit deze uitspraak van het Centraal Tuchtcollege.

Nieuwe regelgeving voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica

Op 25 mei jl. hebben de Raad onder het Nederlandse Voorzitterschap en het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe regelgeving voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica. Het akkoord dient nog formeel goedgekeurd te worden door de Raad en het Europees Parlement. Doel van de nieuwe regels: zorgen dat medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica veilig zijn en dat patiënten snel toegang hebben tot innovatieve hulpmiddelen.

Rechters met maling aan WWZ

Er duikt een toenemend aantal rechterlijke uitspraken op in de gepubliceerde jurisprudentie waarin kantonrechters maling hebben aan de nieuwe ontslagregels van de Wet Werk en Zekerheid. Zo wordt de kantonrechtersformule van stal gehaald en ook de kennelijk onredelijk ontslagvergoeding blijkt nog niet dood en begraven.

Nare uitkomst behandeling, maar geen fout

In de praktijk van het tuchtrecht in de gezondheidszorg en medische aansprakelijkheid is het geen uitzondering: de patiënt meent dat er een fout is gemaakt bij zijn behandeling. Niet zelden wordt die aanname gebaseerd op het tegenvallende resultaat van een behandeling. Het kan daarbij gaan om ernstige gevolgen voor de patiënt.

Het resultaat van een behandeling is echter niet de toetssteen voor de vraag of er een fout is gemaakt. Die toetssteen is of er volgens de professionele standaard is gehandeld. Pas als de conclusie is dat dat niet het geval, komt (in civiele zaken) de vraag aan de orde of de uitkomst voor de patiënt nadelige gevolgen heeft gehad. In tuchtzaken komt men aan die vraag zelfs niet eens toe, daar gaat het alleen om de vraag of er onjuist is gehandeld, alhoewel de klagende patiënt vaak het resultaat van de behandeling aan de klacht ten grondslag legt.

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »