KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | Augustus 2016 | www.kbsadvocaten.nl

Hoe het Gerechtshof een motorboot deed verdwijnen

Vorige maand deed de Hoge Raad een uitspraak in een opmerkelijke zaak over een motorboot. Daarin was eerder door de lagere rechters verschillend geoordeeld over de staat van de tweedehands motorboot en over de gesloten koopovereenkomst.

Gemeente schuldig aan zwembadongeluk Tilburg

Op 5 juli 2016 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld dat de gemeente Tilburg grovelijk onachtzaam en nalatig heeft gehandeld in de aanloop naar een dodelijk ongeval in zwembad Reeshof. In november 2011 viel in het zwembad een geluidsbox naar beneden, waardoor een baby van 5 maanden om het leven kwam en haar moeder gewond raakte. De bevestigingsbouten van de installatie waren verroest en hadden vervangen moeten worden.

Werkgever aansprakelijk voor onbekend gevaar

Een werknemer heeft door blootstelling aan mangaan mangaanintoxicatie opgelopen. Dit kwam door een persoonlijke gevoeligheid voor blootstelling aan mangaan. De blootstelling was te gering om bij een werknemer die niet bijzonder gevoelig is een mangaanintoxicatie te veroorzaken. Vaststaat dat de werkgever dit gevaar destijds niet kende. Desondanks is de werkgever aansprakelijk voor de schade van de werknemer. Dit heeft de Rechtbank Gelderland geoordeeld in een vonnis van 8 juni 2016.

Financiële tegemoetkoming voor nabestaanden dood door schulddelicten

Per 1 juli 2016 treedt een wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking. Hierdoor kunnen nu ook nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten (schulddelicten in het verkeer en dood door schuld) een financiële tegemoetkoming van het Schadefonds geweldsmisdrijven verkrijgen. In de vroegere regeling was een dergelijke tegemoetkoming alleen mogelijk voor nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven.

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »