KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | September 2016 | www.kbsadvocaten.nl

 

Gevoelens van verliefdheid en seksuele gemeenschap leiden tot schorsing van zes maanden…

Het RTC Amsterdam legt aan een GZ-psychologe de maatregel van schorsing van de inschrijving in het register op voor de duur van zes maanden vanwege gevoelens van verliefdheid en seksuele gemeenschap met een (voormalig) patiënt zowel tijdens als na de behandeling. De patiënt had langdurige multiple verslavingsproblematiek.

De vergoeding voor de statutair directeur

De rechtspraak heeft meer duidelijkheid verschaft over de positie van de statutair directeur van de NV en de BV onder de Wet Werk en Zekerheid. Het lijkt erop dat de hogere ontslagvergoeding in verband met de kwetsbare positie van de statutair directeur vanwege het ontbreken van ontslagbescherming tot het verleden is gaan behoren.

Vordering babyverwisseling verjaard

In 2015 heeft een man die in 2013 door DNA-onderzoek heeft ontdekt dat hij in 1953 als baby is verwisseld het ziekenhuis aansprakelijk gesteld. Inmiddels heeft de rechter over de zaak geoordeeld en zijn de vorderingen van de man tegen het ziekenhuis afgewezen.

Directe boete moet fraude met verzekeringen tegengaan

Verzekeraars hebben in 2015 opnieuw meer fraudegevallen met verzekeringen vastgesteld dan in 2014. In 8.336 gevallen werd enige vorm van fraude met een verzekering ontdekt. De opgespoorde zaken waren goed voor een totaal van 79 miljoen euro. Tot nu toe deden verzekeraars pas aangifte wanneer er grotere bedragen met de fraude waren gemoeid. Om ook ‘kleinere’ verzekeringsfraude harder aan te pakken en een ontmoedigingsbeleid in te zetten zijn verzekeraars echter voornemens vanaf nu de verzekeringsschade direct op de daders te verhalen door middel van een vaste schadevergoeding van 532 euro.

Psychiater start incassoprocedure

Zorg is niet gratis.

 

Het recht op vrij verweer in tuchtzaken

Hulpverleners die hun handelen ten overstaan van het medisch tuchtcollege verdedigen, wordt, als de klacht gegrond wordt verklaard, door het tuchtcollege nogal eens aangerekend dat zij door het voeren van het aldus vormgegeven verweer ‘geen zelfreflectie hebben getoond’. Voor het tuchtcollege kan dat vervolgens aanleiding zijn om een zwaardere maatregel aan de hulpverlener op te leggen. Wat betekent dit voor het recht op vrij verweer van de hulpverlener?

Afgifte medisch dossier na overlijden patiënte

Het Hof Amsterdam heeft recent uitspraak gedaan in een zaak waarbij een zoon in kort geding een afschrift vorderde van het medisch dossier van de huisarts van zijn overleden moeder.

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »