KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | Oktober 2016 | www.kbsadvocaten.nl

 

Illegaal gekopieerd softwareprogramma – de vrees van iedere werkgever

Deze zomer heeft de Rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan in een ICT-kwestie, waarin een ‘handige’ medewerker gebruik had gemaakt van een illegaal gekopieerd softwareprogramma. De gevolgen daarvan voor de werkgever kwamen in deze zaak in volle omvang aan de orde.

Klager moet klacht wel onderbouwen

Tegen een psychiater wordt door een patiënt een klacht ingediend bij de tuchtrechter. De klacht houdt in dat de psychiater de patiënt al jaren op diverse wijzen geestelijk en lichamelijk beschadigt en complotten tegen hem smeedt. De psychiater zou zich zelfs aan een poging tot moord jegens hem schuldig hebben gemaakt.

NZa: “Zorgverzekeraars leven privacyregeling GGZ goed na.”

Recent is verschenen het rapport ‘Zorgverzekeraars, controles en privacyvoorschriften.’ Hierin concludeert de NZa dat zorgverzekeraars de privacyregeling ggz in het algemeen goed naleven. Ook biedt de interne organisatie van zorgverzekeraars voldoende waarborgen voor correcte verwerking van medische persoonsgegevens, aldus de NZa. Aanleiding voor dit rapport vormden signalen over de naleving van de privacyregeling ggz.

Schadevergoeding voor mislukte zeilcruise

Een prachtige 1-weekse zeilcruise in Turkije, zo beloofde de reisbemiddelaar op het Cruise- en Zeilevent te Eindhoven. ‘Wel vaart het schip voor de eerste keer af, waardoor jullie wat ongemakken zouden kunnen ervaren’, zei hij tegen het zeskoppige reisgezelschap, dat voor de cruise bijna € 4.000,- neerlegde.

Na het College Bouw verdwijnt nu ook het College Sanering Zorginstellingen

Deze week heeft het ministerie van VWS het ambtelijk ontwerp van het wetsvoorstel tot afschaffing van het overheidstoezicht op vastgoedtransacties in de zorg voor openbare consultatie gepubliceerd.

Deadline kwaliteitsstatuten GGZ nadert

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz binnen de Zorgverzekeringswet verplicht om een geregistreerd kwaliteitsstatuut te hebben. De verplichting geldt zowel voor de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Volgens de minister borgt het kwaliteitsstatuut dat de zorgaanbieder de juiste hulp op de juiste plaats door de juiste professional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk levert. Het kwaliteitsstatuut beschrijft hoe de zorgaanbieder de integrale zorg voor de individuele patiënt organiseert op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de patiënt zoveel mogelijk worden gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Tweede nota van wijziging Wet verplichte ggz

Op 7 juli 2016 stuurde minister Schippers de Tweede Kamer de tweede nota van wijziging bij de Wet verplichte ggz (Wvggz). De Wvggz is de beoogde vervanger van de Wet Bopz wat betreft psychiatrische patiënten. Het wetsvoorstel Wvggz is in 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. Naast de Wkggz is de Wet zorg en dwang (Wzd) in aantocht, die de Wet Bopz zal vervangen wat betreft psychogeriatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking. De Wvggz is in tegenstelling tot de Wzd nog niet aangenomen door de Tweede Kamer.

Frequent intimiderend gedrag leidt tot contactverbod

Het komt in de praktijk met enige regelmaat voor dat – via een kort geding – een contactverbod aan een persoon wordt opgelegd.

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »