KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | November | www.kbsadvocaten.nl

 

Uitbreiding verplichting zorgaanbieder persoonsgegevens te verstrekken aan een zorgverzekeraar

Op 13 september 2016 heeft de Tweede Kamer (redelijk geruisloos) het wetsvoorstel 33.980 aangenomen, inhoudende het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg.

Afluisteren telefoongesprek onrechtmatig?

Het komt tegenwoordig steeds meer voor dat gesprekken door één van de gesprekspartners worden opgenomen zonder dat de andere gesprekspartner daarvan op de hoogte is. De vraag die vervolgens rijst is of een dergelijk heimelijk opgenomen gesprek als onrechtmatig kan worden aangemerkt.

Kind en medisch wetenschappelijk onderzoek

De kogel is door de kerk. Na jaren van (parlementair en maatschappelijk) debat worden de mogelijkheden om medisch wetenschappelijk onderzoek te doen met kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen verruimd.

Onterechte opname in psychiatrisch ziekenhuis

Patiënte eist en krijgt 29.700,- euro schadevergoeding.

Arbiter persoonlijk aansprakelijk?

Tussen Qnow en een koper van aandelen is een arbitrale procedure gevoerd ten overstaan van drie arbiters. De arbiters hebben einduitspraak gedaan, waarna het arbitrale eindvonnis aan partijen is gestuurd en bij de rechtbank is gedeponeerd. Dit vonnis was wel ondertekend door de voorzitter en door de griffier, maar niet (zoals volgens artikel 1057 lid 2 Rv wel vereist) door de twee mede-arbiters. De rechtbank Amsterdam heeft het arbitrale vonnis om die reden vernietigd.

ACM heeft ziekenhuisfusie terecht geblokkeerd

De Rechtbank Rotterdam heeft op 29 september 2016 geoordeeld dat het besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om geen vergunning te verlenen voor de voorgenomen fusie tussen het Albert Schweitzerziekenhuis (ASZ) en de Rivas Zorggroep (Rivas) juist was.

Calamiteit? Melden!

In verband met een toename van vochtverlies uit een stoma, wordt op 9 oktober 2014 een patiënt opgenomen in het ziekenhuis. Op 19 oktober 2014 overlijdt de patiënt. Uit intern onderzoek wordt duidelijk dat het overlijden van de patiënt een calamiteit is in de zin van de – toentertijd geldende – Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwaliteitswet). Het ziekenhuis meldt deze calamiteit op 12 januari 2015 bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (de minister) heeft het ziekenhuis vervolgens een bestuurlijke boete van € 12.730 opgelegd vanwege het ‘niet onverwijld melden’ van het incident. Tegen dit besluit heeft het ziekenhuis beroep ingesteld.

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »