KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | Januari 2017 | www.kbsadvocaten.nl

 

Huurovereenkomst met overlast veroorzakende huurder wordt ontbonden

Meneer A. huurt sinds 23 mei 2011 een woning van een woningstichting. Vanaf 2014 komen bij de woningstichting klachten van omwonenden (eveneens huurders van de woningstichting) binnen over door meneer A. veroorzaakte overlast. De omwonenden hebben last van (te) harde muziek, gegil, geschreeuw, gestamp, het slaan met deuren en het gooien van spullen. Daarnaast zijn er vermoedens van drugsgebruik in de woning, is er sprake van af- en aanloop van junks en worden er vernielingen aangericht. Meneer A. is voor psychiatrische problemen onder behandeling van GGZ. De woningstichting heeft de sociale wijkmeester regelmatig bij de huurder langs gestuurd en heeft vele sommatiebrieven aan de huurder geschreven. Ook is de politie tientallen malen bij de huurder aan de deur geweest. Toch blijft meneer A. overlast in de buurt veroorzaken.

Inspectie maakt speerpunt van berisping na links-rechtsverwisseling

De Inspectie voor de Gezondheidszorg analyseert sinds 2013 direct zelf alle meldingen over links-rechtsverwisselingen bij operaties. Een verwisseling is voor de Inspectie (bijna) altijd reden om een tuchtklacht in te dienen tegen de verantwoordelijke operateur. Uit recente jurisprudentie blijkt dat de tuchtrechter de operateur vrijwel altijd de maatregel van berisping oplegt. Het is daarom van belang om bij de tuchtrechter strafverlichtende omstandigheden aan te kaarten.

Nieuwe partner bij KBS Advocaten

KBS Advocaten N.V. te Utrecht heeft per 1 januari 2017 mr. N.C. (Nadia) Haase aangetrokken als partner voor de sectie Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht.

Complicatie, incident of calamiteit?

De wet geeft aan dat calamiteiten in de zorgverlening aan patiënten onverwijld dienen te worden gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Huwelijk met wilsonbekwame vrouw nietig verklaard

Op 6 december 2016 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant het huwelijk tussen een 70-jarige dementerende vrouw en een 15 jaar jongere man nietig verklaard. De zaak was aangespannen door de dochters van de vrouw, omdat hun moeder ten tijde van de huwelijksvoltrekking in 2015 al dementerend zou zij geweest.

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »