KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | 07-02-2017| www.kbsadvocaten.nl

 

Kwaliteitskader vastgesteld, verpleeghuiszorg nu zelf aan zet

Het Register van Zorginstituut Nederland is op 13 januari 2017 verrijkt met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.Toen in oktober vorig jaar bleek dat de sectorpartijen er ondanks hun inspanningen niet in slaagde een eigen kader vast te stellen, heeft het Zorginstituut zelf de touwtjes in handen genomen en een kader bepaald.

(Z)onder voorbehoud?

Bij het afwikkelen van letselschades is het soms noodzakelijk een voorbehoud te maken voor eventuele toekomstige schade. Dit vraagt, zoals deze uitspraak laat zien, om maatwerk.

Workshopcarrousel KBS en Mobiliteit Utrecht

KBS organiseerde in het kantoor in Rijnsweerd de eerste netwerkbijeenkomst van Mobiliteit Utrecht van het nieuwe jaar. Met een workshopcarrousel over detachering, sociaal plan en hypermobiele AOW-ers werden de deelnemers aan dit bijzondere netwerk onderhouden over de meest relevante en recente juridische ontwikkelingen daar waar het gaat om duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit. Wij hebben genoten van de energie en inbreng van iedereen; dank daarvoor!

Aansprakelijkheidsverzekeraar mag terugkomen op erkenning

Het staat een aansprakelijkheidsverzekeraar in beginsel niet vrij om terug te komen van een jegens een derde gedane erkenning dat zijn verzekerde jegens die derde aansprakelijk is. Maar onder bijzondere omstandigheden, zo oordeelde het Hof Den Haag recent, kan dat toch wel. Wat is daarvoor nodig?

Zorgverzekeraar mag niet op de stoel van de revalidatiearts gaan zitten

Mag een zorgverzekeraar ‘op de stoel van de revalidatiearts zitten’? Die vraag was inzet van de kort geding procedure die door revalidatie-instelling OCA en een drietal patiënten aanhangig was gemaakt jegens zorgverzekeraars CZ en Zorg en Zekerheid (Z&Z). De zorgverzekeraars weigerden de verzekerden te laten behandelen bij OCA.

Registratie van werking homeopathisch middel in strijd met WMOM?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg diende een tuchtklacht in tegen een homeopathisch arts die meewerkte aan de ontwikkeling van een homeopathisch geneesmiddel dat positieve effecten zou hebben op patiënten met hiv of aids. Volgens de IGZ is dit handelen in strijd met de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Gemiste kans of niet?

In medische aansprakelijkheidszaken doet zich regelmatig de vraag voor of door een medische fout schade bij de patiënt is veroorzaakt. Is de patiënt door de fout de kans op een beter behandelresultaat misgelopen?

Zwijgcontract was geen zwijgcontract

In 2016 ontstond veel ophef over het plotseling overlijden van een een 21-jarige man in het ziekenhuis Tergooi. De man had zich tot het ziekenhuis gewend met pijnklachten in de borststreek en ernstige vermoeidheid. Hij werd opgenomen, waarbij een misverstand ontstond over de vraag of er wel of geen sprake was van een pneumothorax. Hij werd slechts gezien door arts-assistenten, niet door een medisch specialist. De man overleed korte tijd na opname.

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »