KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | April 2017 | www.kbsadvocaten.nl

 

Afwijken van protocol?

Bij veel medische verrichtingen wordt volgens protocol gewerkt. In sommige gevallen mag en moet zelfs van het protocol worden afgeweken. Wat zijn hiervoor de voorwaarden?

Verjaringsregime in asbestzaken niet in strijd met EVRM

De Hoge Raad oordeelt in een richtinggevend arrest dat het verjaringsregime voor vorderingen van (nabestaanden van) slachtoffers van asbestblootstelling niet in strijd is met artikel 6 EVRM.

Hoofdoekverbod voor werknemers

Het Europees Hof heeft zich in twee gevoegde zaken uitgesproken over de vraag of een door de werkgever opgelegd verbod op het dragen van een hoofddoek op de werkvloer in strijd is met de Richtlijn Gelijke behandeling in arbeid en beroep.

CZ let op de kleintjes

CZ vordert in een procedure bij de kantonrechter van een verzekerde van CZ betaling van het eigen risico.

Huisarts en een veilige digitale omgeving?

Het digitale tijdperk waarin onze maatschappij zich bevindt noopt tot bijzondere maatregelen in de huisartsenpraktijk, aldus een klagende patiënt.

Doktershandschrift

Alhoewel het elektronisch patiëntendossier (EPD) in veel praktijken en instellingen is ingevoerd, komt het nog regelmatig voor dat de tuchtrechter een doktershandschrift moet ontcijferen.

Zwaardere aansprakelijkheid bestuurders holding

In de praktijk komt het geregeld voor, dat een vennootschap (veelal een holding) tot bestuurder wordt aangesteld van een dochtervennootschap, die als werkmaatschappij functioneert. Dan is de directeur/aandeelhouder niet in persoon de bestuurder van de werkmaatschappij maar diens holding.

Kinderarts door de strafrechter beboet

De Rechtbank Limburg heeft afgelopen week een kinderarts schuldig bevonden aan dood door schuld doordat zij nalatig is geweest bij de behandeling van een jong kind. De kinderarts werd veroordeeld tot een geldboete van € 2.500,=. Dat is lager dan hetgeen de Officier van Justitie had geëist, namelijk een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van € 5.000,=.

Studiekostenbeding in contract voor bepaalde tijd

Een kantonrechter in Amsterdam heeft een opvallende uitspraak gedaan over een studiekostenbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het vonnis geeft duidelijke instructies voor werkgevers hoe zij hiermee moeten omgaan.

Klacht over eerdere verklaring bij Tuchtcollege

Klagers hebben soms moeite zich neer te leggen bij een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTC). Een nieuwe tuchtprocedure kan dan een vervolg zijn, maar dat roept verschillende vragen op, zo illustreert een recente uitspraak van Regionaal Tuchtcollege te Zwolle van 27 februari jl.

Fout protocol, en dan?

Het RTC Zwolle heeft onlangs beslist dat een hoofd van de afdeling radiotherapie, die niet bij de behandeling van een patiënte betrokken was, tuchtrechtelijk aansprakelijk is voor een foutief protocol.

NAM (ook) aansprakelijk voor immateriële schade door aardbevingen in Groningen

De rechtbank Noord-Nederland oordeelde vandaag dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan een deel van de inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen hun immateriële schade moet vergoeden. De NAM is aansprakelijk voor de door de inwoners geleden en/of nog te lijden immateriële schade, als gevolg van de aardbevingen door de gaswinning in Groningen.

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »