KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | Mei 2017 | www.kbsadvocaten.nl

De “zelfstandige” Uber chauffeur

Het aanbieden van diensten via onlineplatvormen, zoals taxiritten via de app Uber, roepen vragen op over nieuwe arbeidsverhoudingen. Is een Uber chauffeur een zelfstandige dienstverlener of een werknemer? In de praktijk blijkt dat de Uber chauffeur in grote mate afhankelijk is van (de werkwijze van) het platform. De vraag rijst of de Uber chauffeur in zijn afhankelijkheid van het platform recht heeft op arbeidsrechtelijke bescherming.

Even dimmen!

Wat te doen wanneer een huisarts onheus wordt bejegend of zelfs bedreigd?

Update wijzigingen transitievergoeding

In mijn artikel d.d. 7 november 2016 schreef ik over het wetsvoorstel waarin werkgevers tegemoet worden gekomen in de transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens ziekte. De Raad van State heeft zijn kritiek geuit op het voorstel. Toch is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Tijd voor een korte update.

Inlijving gemeentegrond: wel of niet toelaatbaar?

De laatste tijd komen berichten in het nieuws, dat gemeenten aandacht geven aan stukken grond die door hun burgers zijn toegeëigend. Een vorm van landjepik van gemeentelijke groenstroken, dat nog wel eens gedoogd werd en soms niet eens opgemerkt, maar nu aangepakt wordt.

Uitslag gemist

Een huisarts heeft een patiënte onder controle in verband met een mammacarcinoom. Bij de patiënte wordt in oktober 2015 een mammografie gemaakt. Het advies van de radioloog is om de patiënte naar de mammapoli te verwijzen voor een biopsie op korte termijn.

Toets aan de tweede tuchtnorm

Klaagster heeft borstkanker en werd bestraald met behulp van een elektronenmal. Door een verwisseling van mallen is klaagster 12 keer met een verkeerde mal bestraald. Het Regionaal Tuchtcollege oordeelt dat de protocollen ten tijde van het gebruik van de onjuiste mal niet voldeden aan de daaraan te stellen eisen. Het afdelingshoofd van de afdeling Radiotherapie wordt hiervoor -op grond van de tweede tuchtnorm- verantwoordelijk geacht en krijgt een waarschuwing opgelegd.

€ 200.000 smartengeld na medische fout

De Rechtbank Rotterdam heeft bij beschikking van 21 maart 2017 een buitengewoon hoog bedrag aan smartengeld toegekend aan (de nabestaanden van) een vrouw, bij wie een tumor in de rechter nier te laat werd behandeld: € 200.000. De vrouw overleed aan de gevolgen van deze vertraging in de behandeling.

Hoge Raad: informeer Bopz-patiënt over termijn van dwangbehandeling

Op 14 april 2017 heeft de Hoge Raad een duidelijk arrest gewezen over de kennisgeving die vooraf moet gaan aan het toepassen van dwangbehandeling bij Bopz-patiënten.

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »