KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | Juni 2017 | www.kbsadvocaten.nl

 

Geen nieuwe regelgeving tegen zwijgcontracten in de zorg

De staatssecretaris van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 18 mei 2017 verslag gedaan van een vervolgrapportage door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over ontvangen meldingen van zwijgcontracten, oftewel vaststellingsovereenkomsten met ongewenste geheimhoudingsbepalingen. De staatssecretaris ziet naar aanleiding van deze rapportage vooralsnog geen aanleiding voor aanvullende wetgeving op dit punt.

Subsidie op NIP-test is geen ongeoorloofde staatssteun

Op 1 april 2017 is een subsidieregeling in werking getreden, op grond waarvan de Nederlandse academische ziekenhuizen die NIPT’s afnemen aanspraak kunnen maken op subsidie van de Staat. Door deze subsidieregeling kunnen zwangere vrouwen de NIPT voor € 175 laten afnemen.

Principeakkoord cao Ziekenhuizen

De werkgevers en de bonden hebben op 16 mei 2017 een principeakkoord cao Ziekenhuizen 2017-2019 gesloten.

Onbekwaam = onbevoegd

Soms blijkt een medische beroepsbeoefenaar onbekwaam. Wat heeft dat voor consequenties?

De minderjarige patiënt: beroepsgeheim en gerichte toestemming

Recent heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidzorg te Amsterdam zich weer eens uitgesproken over het beroepsgeheim ingeval de patiënt minderjarig is. Wat was de klacht?

DNA bekend?

Mag lichaamsmateriaal van patiënten straks worden gebruikt voor het opsporen van strafbare feiten?

Inhoudingen op minimumloon

Werkgevers moeten aan hun werknemers het volledige netto minimumloon uitbetalen. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn niet toegestaan.

Sweet fifteen

Hoe moet een arts omgaan met een verzoek van een jonge vrouwelijke patiënte die haar uiterlijk wil verfraaien? In deze zaak kwam een cosmetisch arts die een dergelijk verzoek kreeg in grote problemen.

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »