KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | juli 2017| www.kbsadvocaten.nl

 

Pre-pack is overgang van onderneming

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat de wetgeving inzake overgang van onderneming geldt bij de zogeheten pre-pack. Dit betekent het einde voor de pre-pack in de huidige vorm. De pre-pack is een voorgekookte doorstart die vóór het faillissement onder het oog van de (beoogd) curator door het bestuur van de onderneming wordt voorbereid, maar pas ná de faillietverklaring ten uitvoer wordt gelegd.

Het mag niet, het mag nooit

Een psychiater heeft tijdens de behandelperiode een affectieve/seksuele relatie met een patiënte. Dat is tuchtrechtelijk verwijtbaar. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg legt de psychiater een voorwaardelijke schorsing voor de duur van drie maanden op.

Fout geprikt?

Een anesthesioloog plaatst bij een patiënte met langdurige rugpijn een epiduraal lumbaal injectie. De patiënte ontwikkelt kort daarna neurologische klachten en houdt de anesthesioloog daarvoor verantwoordelijk.

Schadevergoeding na een (verkeers)ongeval

Als je slachtoffer bent geworden van een (verkeers)ongeval, waarvoor de andere partij aansprakelijk is, dient alle met dat ongeval samenhangende schade te worden vergoed. Dat betekent dat je niet alleen een vergoeding voor immateriële schade (smartengeld) ontvangt, maar ook een vergoeding voor alle materiële schades, waaronder bijvoorbeeld de schade vanwege het niet meer (volledig) kunnen werken, de kosten van huishoudelijke hulp en kosten van (para)medische hulp (denk aan fysiotherapie).

Loonsanctie 2.0

Een werkgever is gehouden om het volledig loon door te betalen na het tweede ziektejaar, omdat hij geen passende functie heeft aangeboden. De werkgever stelt dat hij de werknemer attent heeft gemaakt op vacatures, maar volgens de kantonrechter telt dat niet als het aanbieden van passend werk.

Advocaat van KBS wint landelijke scriptieprijs!

mr. ChiChi de Haan heeft met haar scriptie getiteld ‘De zorgverlener als tweede slachtoffer’ de landelijke scriptieprijs gewonnen van de Stichting Beer impuls.

Geen nader onderzoek naar aantal nakomelingen spermadonor

De zaak van het Rijnstate Ziekenhuis was de laatste tijd al meerdere keren in het nieuws. Gebleken was immers dat met het zaad van een spermadonor 37 nakomelingen zijn verwekt door een KID-behandeling, terwijl het CBO Advies uit 1992 een maximum van 25 kinderen adviseert.

Collega dient tuchtklacht in: bijzonder eigen belang benodigd

Niet iedereen is altijd gerechtigd een klacht bij het medisch tuchtcollege in te dienen. Artikel 65 Wet BIG stelt daaromtrent beperkingen. Alleen een rechtstreeks belanghebbende, degene die aan de beklaagde een opdracht heeft verstrekt, de werkgever of de Inspectie voor de Gezondheidszorg kunnen tegen een zorgprofessional een tuchtprocedure aanhangig maken. Behoort de klager niet tot één van deze categorieën, dan zal de tuchtrechter hem niet-ontvankelijk verklaren.

Verboden te reanimeren?

Een belangrijk patiëntenrecht is het niet hoeven ondergaan van een medische behandeling, ondanks dat daar een indicatie voor bestaat.

Waarschuwing voor melden bij Veilig Thuis

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag heeft een tandarts op 9 mei jl. een waarschuwing opgelegd voor het doen van een melding bij Veilig Thuis wegens een verdenking op kindermishandeling. Hoewel het College niet twijfelt aan de goede bedoelingen van de tandarts, is het wel van belang de juiste stappen te zetten.

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »