KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | Augustus 2017 | www.kbsadvocaten.nl

 

Op staande voet ontslagen en toch salaris betalen?

Een terecht ontslag op staande voet, maar toch moet u nog maanden loon betalen aan uw werknemer. Heeft u dit weleens bij de hand gehad? Dat voelde ongetwijfeld heel wrang. Geen enkele werkgever zit hierop te wachten. Gelukkig is er iets aan te doen.

Vacature advocaat medewerkers

KBS Advocaten N.V. zoekt advocaat medewerkers met kennis en ervaring in het gezondheidsrecht en het aansprakelijkheids-/verzekeringsrecht.

Billijke vergoeding

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen waarin wordt uitgelegd hoe rechters moeten omgaan met de billijke vergoeding. Volgens de Hoge Raad moet gekeken worden naar de gevolgen de het ontslag heeft gehad voor de betrokken werknemer.

Tijdig gedeclareerd of toch verjaard?

Vorderingen kunnen verjaren. Zo ook de vordering van een vergoeding voor niet gecontracteerde zorg. De vraag is alleen wanneer de verjaringstermijn begint te lopen. Is dat bij aanvang van de medische behandeling of als de factuur van de zorgverlener is ontvangen? De kantonrechter te Den Haag deed daar op 5 juli jl. uitspraak over.

Bedrijfsarts en privacy

In hoeverre mag een bedrijfsarts privacygevoelige informatie van een zieke werknemer terugkoppelen naar de werkgever?

Medische machtiging en beroepsgeheim

Een schending van het beroepsgeheim komt soms uit onverwachte hoek. Het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven oordeelde op 24 juli 2017 over de reikwijdte van een medische machtiging.

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »