Nieuwsbrief KBS Advocaten | oktober 2017 | www.kbsadvocaten.nl

Reanimeren, of toch maar niet?

Een verpleegkundige heeft de zorg voor een patiënt met uitgezaaide darmkanker. De behandeling van de patiënt is steeds gericht op genezing. Er was geen behandelbeperking, maar juist een volledig (reanimatie-)beleid afgesproken.
Tijdens een avonddienst collabeert de patiënt op de postoel. De verpleegkundige roept haar collega’s om hulp. De te hulp gesnelde collega’s vragen de verpleegkundige of patiënt gereanimeerd moet worden, waarop ontkennend wordt geantwoord. De patiënt wordt in bed geholpen en overlijdt korte tijd later.

Lees meer

Seminar - Bestuurders in de zorg: opgelet

KBS Advocaten organiseert op 9 november 2017 een seminar om kennis en ervaring uit te wisselen over bestuurlijk handelen in de zorg. De centrale vraag is: “welke risico’s dienen bestuurders in de zorg te signaleren, te prioriteren en te beperken.”

Lees meer

KEI Goed?!

De rechtspraak in Nederland moet van de rijksoverheid sneller en eenvoudiger worden.
Hoe wordt dat gerealiseerd?

Lees meer

KBS Advocaten trotseert Utrechtse Singels

Op zondag 1 oktober heeft een delegatie van KBS Advocaten deelgenomen aan de oudste stratenloop van Nederland: de Utrechtse Singelloop.

Lees meer

Netwerkbijeenkomst LetselVrouwen

Donderdag 28 september jl. vond alweer de 4e netwerkbijeenkomst van LetselVrouwen plaats hetwelk een groot succes was en waarvan KBS één van de sponsoren is.

Lees meer

Wie betaalt mijn proceskosten?

Wanneer in een civiele zaak een vordering wordt afgewezen kan de rechter de eisende partij in de proceskosten veroordelen. Deze proceskosten bestaan uit een forfaitaire bedrag dat de werkelijke kosten in de meeste gevallen zelfs niet eens benadert. Procederen is nu eenmaal duur.
Kan een eisende partij, die in het ongelijk is gesteld, toch voor het meerdere worden aangesproken zodat de gedaagde partij volledig voor de kosten wordt gecompenseerd?

Lees meer

Jetlag

Als een arts zich moet verantwoorden bij de (tucht-)rechter is een goed bijgehouden medisch dossier essentieel.

Lees meer

Zelfstandige bevoegdheid physician assistant en verpleegkundig specialist

Na een experiment van vijf jaar zal de zelfstandige bevoegdheid van de physician assistant en de verpleegkundig specialist in de Wet BIG worden geregeld.

Lees meer

De Geschillencommissie ziekenhuizen

Per 1 januari 2017 zijn zorgaanbieders op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht aangesloten bij een geschillencommissie. Wat zijn de eerste ervaringen?

Lees meer

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden. Afmelden »