KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | november 2017 | www.kbsadvocaten.nl

Second opinion: motie van wantrouwen?

Hoe moet een arts omgaan met een verzoek om een second opinion van (de familie van) een patiënt?

Huisarts vroeg uit de veren: voor het ochtendspreekuur al kennisnemen van HAP-berichten

Een huisarts wordt door een patiënte het voeren van onvoldoende regie bij (acute) buikpijnklachten verweten. Het Regionaal Tuchtcollege verklaart de klacht van patiënte ongegrond. In tweede aanleg verklaart het Centraal Tuchtcollege de klacht wel gegrond en wordt aan de huisarts een waarschuwing opgelegd.

Pas op: Meineed!

Wat gebeurt er als een arts in een tuchtzaak wordt beschuldigd van meineed?

Zijn uw contracten in orde?

KBS Advocaten lanceert voor ondernemers de Contractscan. Als u wilt ondernemen en zich niet druk wilt maken over mogelijk juridische risico’s, neem dan contact op.

Shaken-baby-syndroom

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland elk jaar meer dan 119.000 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar worden mishandeld. Vooral verwaarlozing, psychische mishandeling en het getuige zijn van huiselijk geweld komt vaak voor.

Kierewiet?

Hoe een gruwelijk misdrijf kan leiden tot een kort geding over de vrijheid van meningsuiting, is te lezen in een kort geding-vonnis van 26 september 2017.

Artikel: ‘De controlebevoegdheden van zorgverzekeraars versus het medisch beroepsgeheim’

In het artikel ‘De controlebevoegdheden van zorgverzekeraars versus het medisch beroepsgeheim’ (in: ZIP, 2017/142) bespreken mr. Jurriaan Verduijn en mr. Sofie Steen een voorgestelde wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), die op dit moment aanhangig is bij de Eerste Kamer. Met deze door minister Schippers (VWS) voorgestelde wijziging worden de mogelijkheden om zorgfraude op te sporen verruimd. Het wetsvoorstel heeft op verschillende momenten tot ophef en kritische beschouwingen geleid.

De dokters luistervink

Hoe moet een zorgverlener omgaan met een patiënt die gevraagd of ongevraagd een gesprek opneemt?

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »