KBS advocaten
Nieuwsflash KBS Advocaten | www.kbsadvocaten.nl

Seminar - Privacy in de zorg en de AVG 15-03-2018

Per 1 januari 2018 zijn zorginstellingen in de zin van de Wkkgz die op grote schaal gegevens verwerken verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De Nederlandse wetgever loopt hiermee vooruit op de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018.

 

Op 15 maart 2018 organiseren wij een seminar over privacy in de zorg en de gevolgen van de invoering van de AVG. Dit seminar is bedoeld voor zorgaanbieders die willen weten aan welke verplichtingen zij op grond van de AVG moeten voldoen.

 

Tijdens het seminar staan de gevolgen van de AVG voor de zorgpraktijk centraal. Onderwerpen als de verwerkersovereenkomst, het register van verwerkingsactiviteiten, persoonsgegevensbeveiliging, de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en de functionaris voor de gegevensbescherming komen aan bod.

 

Programma 15 maart 2018:

15.45 – 16.15 uur    Ontvangst

16.15 – 18.00 uur    Privacy in de zorg en de AVG

18.00 – 19.00 uur    Borrel/napraten

 

Het aantal plaatsen is beperkt. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Voorafgaand aan het seminar kunt u een vraag over privacy/de AVG per e-mail voorleggen waarvoor u tijdens de bijeenkomst graag aandacht wenst. Aanmelden en vragen graag per e-mail: seminars@kbsadvocaten.nl

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels van den Burg (06-19356989)

of Erik Luijendijk (06-52343574). 

 

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »