KBS advocaten
Nieuwsbrief KBS Advocaten | Mei 2016 | www.kbsadvocaten.nl

Opzet tot misleiding van de verzekeringnemer?

In de verzekeringsrechtelijke praktijk komt het voor dat een verzekeraar zich op het standpunt stelt dat de verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst heeft geschonden en daarbij heeft gehandeld met het opzet om de verzekeraar te misleiden. Een geslaagd beroep hierop leidt ertoe dat de verzekeraar geen uitkering is verschuldigd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 14 april 2016 heeft het Europees Parlement plenair ingestemd met de verordening gegevensbescherming (samen met de richtlijn gegevensbescherming). Deze verordening vervangt de Wet Bescherming persoonsgegevens en introduceert een uniform privacyrecht in de gehele Europese Unie.

Wet DBA

De VAR verdwijnt per 1 mei 2016 en wordt vervangen door goedgekeurde modelovereenkomsten van de belastingdienst. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties verandert de wijze waarop de belastingdienst omgaat met het beoordelen van de inhoudingsplicht ten aanzien van met name zzp-ers. Wat verandert er?

Slechte beheersing Nederlandse taal reden voor tuchtrechtelijke waarschuwing

In de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege Zwolle van 15 april 2016 werd eens te meer duidelijk dat een slechte beheersing van de Nederlandse taal reden kan zijn voor het verkrijgen van een tuchtrechtelijke waarschuwing.

Gemeenten schenden privacy sociaal domein

Nederlandse gemeenten weten onvoldoende welke persoonsgegevens van hun burgers zij in het sociaal domein mogen verwerken en welke regels daarvoor gelden. Bovendien informeren gemeenten hun burgers niet goed over het gebruik van hun persoonsgegevens. Dat constateert de Autoriteit Persoonsgegevens na onderzoek bij 41 gemeenten.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Per 1 januari 2016 is de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. De bedoeling van deze wet is om het de AOW-gerechtigde werknemer gemakkelijker te maken om in loondienst werkzaam te zijn, door het voor de werkgever aantrekkelijker te maken om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te nemen of te houden. Maar wat betekent dit nu precies voor de praktijk?

Statistische gegevens bij schadebegroting

Een 60-jarige bouwvakker wordt al fietsend aangereden door een auto. De aansprakelijkheid wordt door de verzekeraar van de auto erkend.

Zeven artsen geschrapt in 2015

De tuchtcolleges voor de gezondheidszorg hebben hun gezamenlijke jaarverslag over 2015 gepresenteerd. In dat jaarverslag wordt weer veel informatie gegeven, bijvoorbeeld over de werkwijze van de tuchtcolleges, het aantal zaken dat wordt behandeld en de uitspraken die worden gedaan.

Opslag op Euribor-lening niet toegestaan

Rechtbank Amsterdam heeft ING Bank verboden om een Euribor-lening te verhogen met een opslag. Het is ING Bank niet toegestaan om haar ondernemersrisico ten aanzien van de risico- en kapitaalkosten tussentijds te verleggen naar haar cliënten.

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »