Home Aanbeveling IGJ en NZa na onderzoek goed bestuur Slotervaartziekenhuis: sterkere werkgeversrol voor raad van commissarissen

KBS

Aanbeveling IGJ en NZa na onderzoek goed bestuur Slotervaartziekenhuis: sterkere werkgeversrol voor raad van commissarissen

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft de IGJ en de NZa verzocht gezamenlijk onderzoek te doen naar goed bestuur bij de ziekenhuizen Slotervaartziekenhuis B.V. en MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. in de periode 2014 – 2018. Op 25 oktober 2018 werden beide ziekenhuizen failliet verklaard. Twee vragen stonden in het onderzoek centraal: 1) Hebben (de bestuurders van) de ziekenhuizen de Governancecode Zorg nageleefd? 2) Is er sprake (geweest) van belangenverstrengeling, en zo ja: heeft dit geleid tot overtreding van (zorg)wet- en regelgeving?

Op 14 december 2020 is het onderzoeksrapport van de inspectie en de NZa over het Slotervaartziekenhuis gepubliceerd. Het onderzoek naar IJsselmeerziekenhuizen B.V. ligt op dit moment stil vanwege een juridisch conflict tussen de inspectie en de curatoren van MC IJsselmeerziekenhuizen.

De inspectie en de NZa komen tot de conclusie dat de bestuurders van het Slotervaartziekenhuis bij een aantal transacties de schijn van belangenverstrengeling niet hebben vermeden en dat dit in strijd is met de Governancecode Zorg. Daarbij gaat het om transacties waaraan de raad van commissarissen voorafgaande goedkeuring had moeten geven. Volgens de inspectie en de NZa is echter niet gebleken van onttrekkingen van zorggeld of risico’s voor de goede zorgverlening.

Het onderzoek geeft de inspectie en de NZa aanleiding een zwaardere werkgeversrol voor de interne toezichthouder van grotere zorgvennootschappen aan te bevelen, dit vast te leggen in zorgwet- en regelgeving en de Governancecode Zorg hierop aan te passen.

Deze aanbeveling is in het rapport (p. 49) als volgt geformuleerd:

‘De inspectie en de NZa zijn van oordeel dat de interne toezichthouder van grotere zorgvennootschappen standaard met de zwaardere (werkgevers)rol moet worden belast. Om die reden bevelen zij aan om dit in zorgwet- en regelgeving vast te leggen en de Governancecode Zorg hierop aan te passen. Hiermee wordt gerealiseerd dat de interne toezichthouder van een grotere zorgaanbieder die de rechtsvorm van een besloten of naamloze vennootschap heeft, een volwaardige rol kan vervullen in het systeem van checks & balances. Ook in het geval er sprake is of kan zijn van een dubbelrol tussen bestuurders en aandeelhouders. De inspectie en NZa zijn van mening dat de belangen van goed bestuur en integere bedrijfsvoering hiermee gediend zijn.’

Klik hier voor het nieuwsbericht en het onderzoeksrapport van de inspectie en de NZa.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven