Meer over Erik

Ondernemen en gezondheidszorg

Erik combineert het ondernemingsrecht met het gezondheidsrecht in een advies- en procespraktijk en treedt voornamelijk op voor instellingen en beroepsbeoefenaren binnen de gezondheidszorg. Erik houdt zich bezig met vraagstukken op het vlak van samenwerking, contractering, governance, aansprakelijkheid van ondernemingen en bestuurder(s), vastgoed en privacy.

Cases

Voorbeelden van recente opdrachten voor zorginstellingen (waaronder ziekenhuizen, MSB’s, verpleeghuizen, thuiszorginstellingen en huisartsenpraktijken) zijn het adviseren over of het verlenen van bijstand bij:

 1. aandeelhouders- en opdrachtstructuur DGA’s;
 2. actualisering statuten en coöperatie-/bestuursreglement MSB;
 3. schadeloosstelling en vrijwaring bij (fiscale) inhoudingsplicht;
 4. Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza);
 5. UBO-registraties binnen en buiten concernverband (Wwft);
 6. constructie voor online bemiddeling van zelfstandig zorgverleners;
 7. geschil over naheffing softwarelicenties na audit door leverancier;
 8. samenwerkingsconstructies zorginstellingen;
 9. privacyvraagstukken zorginstellingen (AVG en sectorale zorgwetgeving);
 10. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr);
 11. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018);
 12. geschil interne medezeggenschapstructuur (de)centrale cliëntenraden (Wmcz 2018);
 13. diverse cases (ver)koop zorgpraktijken, maatschapsgeschillen en dissociaties;
 14. contractering (financiering) medisch (wetenschappelijk) onderzoek;
 15. geschil financiële afrekening medisch specialisten in MSB-verband;
 16. diverse cases (ver)koop en (ver)huur zorgvastgoed (sale- en leaseback);
 17. diverse geschillen over afrekening goodwill bij dissociatie maatschap;
 18. geschil over beëindigde franchiseconstructie.

Cursussen/presentaties

Erik verzorgt regelmatig cursussen en presentaties voor zorginstellingen en advocaten/juristen op zijn vakgebied.

Interne nevenfuncties

 • voorzitter sectie ondernemingsrecht;
 • coördinator KBS Academie;
 • privacyfunctionaris;
 • coördinator gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO).

Opleiding

In 2018 heeft Erik de postacademische specialisatieopleiding ‘Onderneming en Aansprakelijkheid’ aan de Grotius Academie cum laude afgerond. Eerder volgde Erik ook de specialisatiecursus huurrecht (PAO Universiteit Leiden) en de specialisatieopleiding straf(proces)recht aan het Willem Pompe Instituut in Utrecht.

Erik heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit (incl. een semester Law School in de V.S.) en is (cum laude) afgestudeerd in het vennootschapsrecht.

Ervaring

Advocaat sinds 2009.

Lidmaatschappen

 1. Vereniging Corporate Litigation;
 2. Vereniging voor Gezondheidsrecht;
 3. Vereniging voor Privacyrecht;
 4. Vereniging voor Compliance in de Zorg.

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Erik heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Gezondheidsrecht
 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!
 • Wanneer je op aanmelden drukt ga je akkoord met ons Privacy Statement.