Home Oswald Nunes

Meer over Oswald

Opleiding: Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Na zijn studie Nederlands Recht te Rotterdam te hebben voltooid, ging Oswald Nunes in 1986 aan de slag als advocaat in Den Haag. Sinds 1994 is hij verbonden aan KBS. Momenteel is hij binnen ons kantoor voorzitter van de sectie (materieel) Gezondheidsrecht/Aansprakelijkheid en Zorg.

Tuchtrecht en Aansprakelijkheid

Oswald is een van de partners van KBS. Hij heeft een jarenlange ervaring op het gebied van civiele, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren en instellingen in de gezondheidszorg. Oswald adviseert en procedeert hier dagelijks over en is met recht een specialist. Bijzondere aandacht heeft hij voor de regelgeving met betrekking tot opleiding en registratie van artsen.

Nevenactiviteiten

-Erelid (en oud bestuurslid) van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA);
-voorzitter van de Kwaliteitscommissie LSA;
-Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch;
-redacteur van het tijdschrift Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (RAV);
-Columnist/Snelrechter bij Mr. Online (www.mr-online.nl).
-lid Vereniging voor Gezondheidsrecht;
-lid Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten Disciplina;
-lid Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR);
-coördinator van de sectie aansprakelijkheidsrecht binnen het samenwerkingsverband   Netlaw (www.netlaw.nl);
-Bestuurslid Stichting Openheid na Incidenten (zie www.openheidincidenten.nl);
-frequent spreker, docent, publicist en dagvoorzitter;
-auteur van het boek Tot persistit!, verzamelde blogs van een defense lawyer in het gezondheidsrecht (Boom uitgevers, 2021) en het boek Waarvan akte!, meer verzamelde blogs van een defense lawyer in het gezondheidsrecht (Boom juridisch, 2023).

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Oswald heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht (waaronder Beroepsaansprakelijkheid)
  • Tuchtrecht (waaronder Advocatentuchtrecht en Medisch tuchtrecht)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Meer over Oswald

Opleiding: Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Na zijn studie Nederlands Recht te Rotterdam te hebben voltooid, ging Oswald Nunes in 1986 aan de slag als advocaat in Den Haag. Sinds 1994 is hij verbonden aan KBS. Momenteel is hij binnen ons kantoor voorzitter van de sectie (materieel) Gezondheidsrecht/Aansprakelijkheid en Zorg.

Tuchtrecht en Aansprakelijkheid

Oswald is een van de partners van KBS. Hij heeft een jarenlange ervaring op het gebied van civiele, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren en instellingen in de gezondheidszorg. Oswald adviseert en procedeert hier dagelijks over en is met recht een specialist. Bijzondere aandacht heeft hij voor de regelgeving met betrekking tot opleiding en registratie van artsen.

Nevenactiviteiten

-Erelid (en oud bestuurslid) van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA);
-voorzitter van de Kwaliteitscommissie LSA;
-Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch;
-redacteur van het tijdschrift Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (RAV);
-Columnist/Snelrechter bij Mr. Online (www.mr-online.nl).
-lid Vereniging voor Gezondheidsrecht;
-lid Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten Disciplina;
-lid Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR);
-coördinator van de sectie aansprakelijkheidsrecht binnen het samenwerkingsverband   Netlaw (www.netlaw.nl);
-Bestuurslid Stichting Openheid na Incidenten (zie www.openheidincidenten.nl);
-frequent spreker, docent, publicist en dagvoorzitter;
-auteur van het boek Tot persistit!, verzamelde blogs van een defense lawyer in het gezondheidsrecht (Boom uitgevers, 2021) en het boek Waarvan akte!, meer verzamelde blogs van een defense lawyer in het gezondheidsrecht (Boom juridisch, 2023).

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Oswald heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht (waaronder Beroepsaansprakelijkheid)
  • Tuchtrecht (waaronder Advocatentuchtrecht en Medisch tuchtrecht)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mijn specialismen

Dit zijn de specialismen van Mr. O.L. (Oswald) Nunes (partner)

Scroll naar boven