Mr. Ernst de Jong

Brede en specialistische ervaring
Ernst is een all-round gezondheidsrechtadvocaat. Hij heeft ruime ervaring in advisering en begeleiding bij conflicten tussen beroepsbeoefenaren onderling en de relatie tussen beroepsbeoefenaren en anderen, zoals zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast adviseert en procedeert hij op het terrein van civiele en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren en zorginstellingen. Hij heeft speciale belangstelling voor de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de Lijkbezorging. Kortom: een advocaat met een even brede als specialistische expertise.

 

Nevenactiviteiten
Ernst is plaatsvervangend lid-jurist van het College van Beroep van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en lid van de Commissie van Toezicht van het FPC 2Landen.


Hij is voorts lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Voor deze vereniging schreef hij in 2004 samen met o.m. Willemien Kastelein het pre-advies ‘Het beroepsgeheim, continuïteit en verandering’. In 2014 schreef hij mee aan de Kroniek rechtspraak Tuchtrecht voor het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht alsmede aan het Handboek voor Gezondheidsrecht.

Rechtsgebieden