Mr. Hans Hendriks

Ondernemen, herstructureren en vastgoed
Hans adviseert en procedeert met name op het terrein van het ondernemings- en contractenrecht voor ondernemingen, financiële- en zorginstellingen en verzekeraars.

Daarnaast begeleidt hij bedrijven en instellingen bij herstructurering en behartigt hun belangen als zij tegen een dreigend faillissement van hun klanten of - erger nog – van zichzelf aanlopen. Hans treedt veelvuldig op als curator/bewindvoerder bij omvangrijke faillissementen en surseances, zoals Oil and Vinegar, het Thom Broekman/De Rode Winkel-concern en het Weststaete-concern.

Hans heeft ook speciale aandacht voor de civiele onroerend-goedpraktijk zoals ontwikkelingsprojecten.

 

Nevenactiviteiten
Hans is lid van de Vereniging van Insolventierechtadvocaten en het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten. Voorts bekleedt hij posities in toezichthoudende organen van diverse non-profit instellingen

 

Recente activiteiten

  • het exploiteren en verkopen van onroerend goedportefeuilles in Duitsland (Weststaete-concern). 

 

                                             

Rechtsgebieden