Mr. Marloes Stuurop

Arbeidsrecht

Marloes heeft jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsrecht en ontslag. Zij behandelt uiteenlopende kwesties op dit gebied, zoals individuele ontslagen, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, concurrentie- en relatiebedingen, overgang van onderneming, arbeidsongeschiktheid & sociaal zekerheidsrecht. Zij staat zowel werkgevers als werknemers bij, niet alleen bij het voorkomen en oplossen van arbeidsgeschillen, maar ook bij het voeren van procedures bij de rechtbank.

 

Ondernemingsrecht

Marloes is ook werkzaam in het ondernemingsrecht. Zij adviseert en procedeert onder meer op het gebied van verbintenissen- en contractenrecht, zowel voor particulieren als voor ondernemers. Tevens ondersteunt zij als advocaat de curatoren van de afdeling insolventierecht bij de afwikkeling van faillissementen. Zij heeft dan ook de nodige ervaring met daarbij horende kwesties als financiering & zekerheden (waaronder eigendomsvoorbehoud, pand- en hypotheekrecht), incassozaken, beslag- en executierecht en bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Recente activiteiten

  • Doorstart van een bedrijf dat superfoods produceert en verkoopt
  • Diverse individuele ontslagkwesties
  • Procedures wegens onverschuldigde betaling

Rechtsgebieden