Mr. Oswald Nunes

Tuchtrecht en Aansprakelijkheid
Oswald is een van de partners van KBS. Hij heeft een jarenlange ervaring op het gebied van civiele, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren en instellingen in de gezondheidszorg. Oswald adviseert en procedeert hier dagelijks over en is met recht een specialist. Bijzondere aandacht heeft hij voor de regelgeving met betrekking tot opleiding en registratie van artsen.

 

Nevenactiviteiten
Oswald is vice-voorzitter van de Vereniging van Letselschadeadvocaten (LSA), redacteur van het tijdschrift Rechtspraak aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (RAV), (Lid van) de Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten Disciplina en coördinator van de ‘sectie aansprakelijkheidsrecht’ binnen het samenwerkingsverband Netlaw. Ook is hij lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en van de vereniging voor aansprakelijkheids- & schadevergoedingsrecht (VASR).

 

                            

Rechtsgebieden