Mr. Ruud van der Mark

Samenwerkingsvraagstukken
Samenwerkingsvraagstukken, vooral in de zorg zijn het speerpunt van Ruud's praktijk. Daarnaast richt hij zich op onderwerpen als governance, de kwaliteit van de beroepsuitoefening (tuchtrecht, integriteit, toezicht), tarieven in de zorg tot toelatings-, maatschaps- en waarneemovereenkomsten en arbeidsrecht, ook buiten de zorg.

Mediator en arbiter
Behalve advocaat is Ruud mediator (aangesloten bij de Mediators federatie Nederland, MfN), arbiter en bindend adviseur. Ruud is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Vereniging voor Mediators in de Gezondheidszorg.


 

Rechtsgebieden