Home Doktersassistente accepteert gift. Rechter veroordeelt werkgever tot betaling van ruim €113000

KBS

Doktersassistente accepteert gift. Rechter veroordeelt werkgever tot betaling van ruim €113000

Doktersassistente accepteert gift van € 100,-. Werkgever verzoekt – volgens de kantonrechter ten onrechte – ontbinding en moet aan de werkneemster ruim € 113.000,- betalen.

In 1973 is de werkneemster in dienst getreden bij de rechtsvoorganger van de maatschap. Zij is werkzaam als doktersassistente. In maart 2011 heeft de zoon van een mindervalide en afhankelijke bejaarde patiënt een klacht ingediend over de werkneemster. Deze patiënt had de werkneemster tijdens een huisbezoek in verband met het zetten van een griepspuit, geld aangeboden. In eerste instantie zou € 2500,- zijn overgemaakt. De zoon zou dit bedrag hebben gestorneerd. Daarna is een bedrag van € 100,- overgemaakt.

De werkgever heeft de werkneemster op non-actief gezet en heeft vervolgens om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. De maatschap stelt dat het een gouden regel in de (medische) hulpverlening is om geen giften of bevoordelingen aan te nemen van degene tot wie een hulpverlener in een behandelingsrelatie staat. Daarbij stelt de werkgever dat van de werkneemster mocht worden verwacht dat zij wist dat het aannemen van een beloning van afhankelijke mensen uit den boze is. Hierdoor zou de vertrouwensrelatie tussen de werkneemster en de werkgever enorm onder druk zou komen te staan. Een toekomstige samenwerking zou onmogelijk zijn.

De werkneemster brengt naar voren dat de patiënt heeft gezegd dat hij een aardigheidje voor de Kerst wilde geven omdat hij haar al zo lang, meer dan 30 jaar, kende. Naar aanleiding hiervan heeft de werkneemster zonder verdere bedenkingen haar rekeningnummer gegeven.

De kantonrechter stelt vast dat de arbeidsverhouding tussen partijen zo ernstig verstoord is geraakt, dat deze moet worden ontbonden. Daarbij stelt de kantonrechter dat het wel billijk is dat bij die ontbinding aan de werkneemster een vergoeding zal worden toegekend op basis van de kantonrechtersformule waarbij de correctiefactor op C=1 wordt gesteld (€ 113.135,09). De kantonrechter acht redengevend dat de werkneemster al 37 jaar lang haar werk naar behoren heeft verricht, waarvan de laatste 25 jaar voor de maatschap. De kantonrechter stelt dat deze goede, ervaren, oudere werkneemster eenmalig een gift van honderd euro heeft ontvangen van een patiënt die haar als professional al heel lang kende. Op geen enkele wijze is komen vast te staan dat de werkneemster met de patiënt een bedrag heeft afgesproken. Giften worden vaker gedaan en geaccepteerd in het dokterspraktijk van alledag, in de vorm van bloemen, vlaai, kadobonnen, een geldbedrag, aldus de kantonrechter. Daarbij geeft de kantonrechter aan dat het niet perse onethisch is om dergelijke giften te accepteren. Het kan zelfs beledigend zijn om een eenvoudige gift, gegeven uit het grond van het hart, te weigeren.

De kantonrechter geeft daarbij wel aan dat er natuurlijk grenzen zijn. De werkneemster had volgens de kantonrechter de gift niet zomaar mogen aanvaarden. Zij had haar werkgever hierover moeten raadplegen. Het valt de werkneemster te verwijten dat zij dit niet gedaan heeft. De kantonrechter betitelt dit echter als een “eenmalige uitglijder”. De werkgever had de werkneemster een waarschuwing kunnen geven, een boete, had de zaak met het overige personeel kunnen bespreken en had de werkneemster desnoods kunnen dwingen om de gift terug te geven en haar excuses aan te bieden. Op non-actiefstelling en ontslag zijn te zware en te juridische middelen volgens de kantonrechter.

Hoewel het op het eerste gezicht bijzonder lijkt dat een werknemer met dit gedrag toch een neutrale vergoeding mee krijgt, is dat gelet op de rechtspraak ook weer niet zo bijzonder. Er zijn uitspraken waarbij werknemers met een relatief klein vergrijp worden ontslagen zonder vergoeding. In die gevallen was er echter een protocol (beleid). Deze uitspraak toont nog nogmaals aan hoe belangrijk het is om beleid vast te leggen in een protocol. Dit geldt ook voor zaken die op het gewone oog evident lijken.

Klik hier voor de volledige uitspraak: (LJN BW6750).
 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven