Home Gynaecoloog handelt in strijd met artikel 7:453 BW door zich voor te doen als chirurg

Gynaecoloog handelt in strijd met artikel 7:453 BW door zich voor te doen als chirurg

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat een gynaecoloog zich jegens een drietal patiënten ten onrechte als chirurg heeft gepresenteerd terwijl hij in werkelijkheid gynaecoloog was. Door deze onjuiste indruk te wekken, heeft de gynaecoloog in de visie van de rechtbank in strijd gehandeld met de van een redelijk handelend en redelijk bekwaam arts te verwachten en te betrachten zorgvuldigheid. Om die reden oordeelt de rechtbank dat de gynaecoloog aansprakelijk is voor de schade die de patiënten hebben geleden als gevolg van het feit dat zij door hem niet correct zijn geïnformeerd.

Een in een Nederlandse en Belgische kliniek werkzame Nederlandse gynaecoloog heeft bij een viertal patiënten borstoperaties uitgevoerd. Drie operaties zijn in Nederland uitgevoerd, één in België. Alle vier de patiënten stellen schade te hebben geleden ten gevolge van de door de Nederlandse gynaecoloog uitgevoerde operaties. Met name stellen zij zich op het standpunt onjuist en onvolledig te zijn geïnformeerd over de specialisatie van de arts.

Met betrekking tot de in België uitgevoerde operatie oordeelt de rechtbank dat geen behandelovereenkomst tot stand is gekomen tussen de patiënt en de Nederlandse gynaecoloog. Wel is in de visie sprake van een behandelovereenkomst tussen de patiënte en de Belgische kliniek, zodat op het gestelde onrechtmatig handelen Belgisch recht van toepassing is.

Met betrekking tot de in Nederland uitgevoerde operaties, oordeelt de rechtbank dat de Nederlandse gynaecoloog zich jegens patiënten als (plastisch) chirurg heeft gepresenteerd, terwijl hij in werkelijkheid gynaecoloog was. Daaraan doet, aldus de rechtbank, niet af dat een gynaecoloog bevoegd is en bekwaam kan zijn om de betreffende inreep te verrichten. Het gaat er in de visie van de rechtbank om dat, waar het gaat om ziets wezenlijks als het aan een arts toestemming verlenen voor een te verrichten operatie, essentieel is dat die arts geen onjuist beeld creëert of laat bestaan omtrent zijn kwalificaties. Juist omdat een chirurgische ingreep zou worden verricht, heeft de arts door een onjuiste indruk te laten bestaan in strijd gehandeld met de van een redelijk handelend en redelijk bekwame arts te betrachten zorgvuldigheid.

De rechtbank acht het dan ook aannemelijk dat door de patiënten geen toestemming zou zijn verleend voor de operatie als zij juist zouden zijn voorgelicht over de kwalificaties van de arts. Met betrekking tot de vraag of de bij patiënten ontstane schade ook zou zijn ontstaan als patiënten door een plastisch chirurg zouden zijn behandeld, wordt een deskundigenbericht gelast.

Klik hier voor de uitspraak

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven