HomeHoe verzoekt u als ondernemer om een afkoelingsperiode in het kader van een WHOA-traject?

Hoe verzoekt u als ondernemer om een afkoelingsperiode in het kader van een WHOA-traject?

image description

In het kader van een WHOA-traject kunt u als ondernemer de rechter verzoeken een afkoelingsperiode af te kondigen. Tijdens de afkoelingsperiode zijn de verhaalsmogelijkheden van uw schuldeisers beperkt. Een afkoelingsperiode helpt u uw onderneming tijdens de voorbereiding van een akkoord voort te zetten, zonder te hoeven vrezen voor verhaalsacties van schuldeisers. In deze bijdrage leg ik uit wat een afkoelingsperiode precies is en zet ik uiteen welke informatie een verzoek tot het afkondigen van een afkoelingsperiode moet bevatten.

Afkoelingsperiode

Het eerste gevolg van een afkoelingsperiode is dat derden niet langer de bevoegdheid hebben hun verhaalsmogelijkheden uit te oefenen, zonder dat zij daarvoor een machtiging van de rechtbank hebben. Zo kunnen schuldeisers gedurende de afkoelingsperiode in beginsel bijvoorbeeld geen beslag laten leggen. De afkoeling werkt alleen tegen schuldeisers die geïnformeerd zijn over de afkondiging van de afkoelingsperiode of op de hoogte zijn van het feit dat een akkoord wordt voorbereid. Daarnaast kan de rechter tijdens een afkoelingsperiode op verzoek van de ondernemer mogelijke beslagen opheffen. Voorts wordt de behandeling van een verzoek tot verlening van surseance of een ingediend verzoek tot faillietverklaring tijdens de afkoelingsperiode geschorst. Indien de afkoelingsperiode wordt afgekondigd, wordt deze in eerste instantie verleend voor een termijn van ten hoogste vier maanden.

Verzoek afkondiging afkoelingsperiode

Indien het verzoek het eerste verzoek is in het kader van een WHOA-traject, moet het verzoekschrift allereerst de volgende informatie bevatten:

 • voornamen, naam en woonplaats van de verzoeker;
 • een duidelijke omschrijving van het verzoek en de gronden waarop het berust;
 • de grondslag voor de rechtsmacht van de Nederlandse rechter;
 • het telefoonnummer van de behandelend advocaat;
 • KvK-uittreksel van de betreffende onderneming.

Indien u de rechtbank wilt verzoeken een afkoelingsperiode te gelasten, moet het verzoekschrift aan een aantal aanvullende vereisten voldoen. Allereerst dient een verzoek tot afkondiging van een afkoelingsperiode door een advocaat te worden ingediend. Verder moet de volgende specifieke informatie in het verzoek worden opgenomen:

 • vermelding van de datum en registratiegegevens van de startverklaring van het WHOA-traject;
 • vermelding dat (i) een akkoord is aangeboden, of (ii) binnen twee maanden aangeboden zal worden, of (iii) een herstructureringsdeskundige is aangewezen;
 • toelichting over de noodzaak voor het gelasten van een afkoelingsperiode en onderbouwing dat de gezamenlijke schuldeisers niet wezenlijk in hun belangen worden geschaad;
 • vermelding of om opheffing van beslagen wordt verzocht en de aard, de omvang en de impact van de beslagen;
 • lijst van belanghebbenden.

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden voor het afkondigen van een afkoelingsperiode of wenst u begeleid te worden bij het indienen van een dergelijk verzoek, neem dan gerust contact op met Hans Hendriks, Zorana Koria, Thom Roelen of Mieke Stap.

Onze mensen

Bij deze mensen ben je aan het juiste adres

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!
 • Wanneer je op aanmelden drukt ga je akkoord met ons Privacy Statement.