Insolventie en herstructurering

De insolventiespecialisten van KBS treden geregeld op als adviseur, bewindvoerder of curator. Als adviseur of bewindvoerder van ondernemingen in zwaar weer doen wij er alles aan de waarde van de onderneming of onderdelen daarvan zoveel mogelijk in stand te houden, al dan niet middels een snelle herstructurering of een pre-pack als een faillissement onafwendbaar blijkt. Als curator richten wij ons noodgedwongen op de liquidatie van de onderneming. Daartoe onderhandelen wij met de financiers, de voornaamste crediteuren en andere betrokkenen.

 

Crediteuren bijstaan

Ook behartigen wij belangen van clienten die onverhoopt tegen een (dreigend) faillissement van een van hun klanten of leveranciers aanlopen. Zo staan wij crediteuren bij die bijvoorbeeld producten of diensten hebben geleverd die niet zijn betaald.

 
Gezondheidszorg

Het aantal ondernemingen in de zorg dat te maken krijgt met financiële problemen neemt toe. Ten gevolge van de bezuinigingen in de zorg verkeren steeds meer instellingen in de cure en de care in zwaar weer. Bij het mislukken van contractonderhandelingen met zorgverzekeraars of gemeenten kan sprake zijn van acute financiële nood.

 

Wij ondersteunen clienten met onze specialistische kennis van alle juridische zaken rondom financiële problemen, herstructurering en faillissementen. Een prettig idee.

 

Meer weten over Insolventie en herstructurering? Neem dan contact op met:

 

Mr. Sandra Buddingh  s.buddingh@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 844
Mr. Hans Hendriks   hcm.hendriks@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 823
Mr. Mieke Stap  mdb.stap@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 844
Mr. Marloes Stuurop  mje.stuurop@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 835