Home Kwaliteitskader vastgesteld, verpleeghuiszorg nu zelf aan zet

KBS

Kwaliteitskader vastgesteld, verpleeghuiszorg nu zelf aan zet

Het Register van Zorginstituut Nederland is op 13 januari 2017 verrijkt met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.Toen in oktober vorig jaar bleek dat de sectorpartijen er ondanks hun inspanningen niet in slaagde een eigen kader vast te stellen, heeft het Zorginstituut zelf de touwtjes in handen genomen en een kader bepaald.

Nu het Kwaliteitskader door het Zorginstituut is vastgesteld, en daarmee als kwaliteitsstandaard is opgenomen in het wettelijk Register van het Zorginstituut (conform art. 66b, eerste lid, Zorgverzekeringswet), zijn zorgaanbieders in de verpleeghuissector ook verplicht om kwaliteitsinformatie over het functioneren van hun instelling aan te leveren. Het Kwaliteitskader vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

Het doel van het kader is drieledig: het beschrijft de kwaliteit van zorg op micro-, meso- en macroniveau.

  • Microniveau: het kader geeft weer wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg;
  • Mesoniveau: het kader omschrijft de randvoorwaarden die de zorgorganisatie op orde moet hebben om de zorg op niveau van de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen;
  • Macroniveau: het kader beschrijft waar de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zorgkantoren en de samenleving op kunnen rekenen in het licht van toezicht en verantwoording.

Het Zorginstituut voert de regie op de implementatie van het Kwaliteitskader, maar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan ligt bij de sectorpartijen. Nu het kader is vastgesteld, is het veld (en in het bijzonder de zorgverleners en de zorgorganisaties) aan zet om hier invulling aan te geven. Om tot een optimaal resultaat te komen richt het Zorginstituut een stuurgroep in die de uitvoering van de opdrachten bewaakt en ondersteunt. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de relevante sectorpartijen, inclusief cliënten en zorgkantoren.

Voortaan gebruikt de IGZ het Kwaliteitskader bij het uitoefenen van haar toezicht. In juli vorig jaar heeft de IGZ al haar eigen toezichtvisie gepresenteerd. Deze visie wordt nu aangepast aan het nieuwe Kwaliteitskader. Volgens de planning van de IGZ zal de aanpassing in maart 2017 gereed zijn. De NZa wordt gevraagd om binnen drie maanden een normenkader te maken om te komen tot nieuwe bekostiging en -waar nodig- nieuwe beleidsregels. Vervolgens kan de NZa dan haar toezichtkader aanpassen.

Het Kwaliteitskader moet vanaf nu ingevuld en toegepast worden in de praktijk, dit onderwerp zal in de verpleeghuissector dus zeer actueel blijven.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven