Mededingingsrecht

Het mededingingsrecht heeft als doel te zorgen dat ondernemingen op eerlijke wijze met elkaar concurreren en samenwerken. Daarbij is van belang dat de samenwerking de concurrentie niet onnodig beperkt. De Mededingingswet reguleert die samenwerking door afspraken tussen ondernemers die ertoe strekken of het gevolg hebben dat mededinging merkbaar wordt beperkt, verhinderd of vervalst te verbieden (kartelverbod). Daarnaast stelt de Mededingingswet beperkingen aan ondernemingen met een economische machtspositie (verbod van misbruik van economische machtspositie) en geldt een concentratietoezicht bij bepaalde fusies, bedrijfsovernames of joint ventures.

 

Gezondheidszorg

Met de marktwerking in de zorg speelt ook het mededingingsrecht een belangrijke rol. Wij adviseert onze cliënten in de zorg o.a. over:

 •   het maken van (samenwerkings)afspraken met (potentiële) concurrenten;
 •   het maken van specialisatieafspraken;
 •   fusies of bedrijfsovernames;
 •   uitwisseling van informatie;
 •   de positie van beroepsverenigingen;
 •   de zorgspecifieke fusietoets;
 •   staatssteun;
 •   de vorming van regiomaatschappen;
 •   de marktmacht van zorgverzekeraars;
 •   selectieve inkoop door zorgverzekeraars;
 •   het vormen van (zorg)coöperaties;

 

Meer weten over Mededingingsrecht? Neem dan contact op met:

 

Mr. Mascha Bots   mef.bots@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 837
Mr. Niels van den Burg   n.vandenburg@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 858