Nieuws

Wetsvoorstel affectieschade

18-06-2018

Op 10 april 2018 stemde de Eerste Kamer unaniem in met het wetsvoorstel affectieschade. Het wetsvoorstel maakt de vergoeding van affectieschade mogelijk. Nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een ongeval, medische fout of misdrijf krijgen recht op een immateriële schadevergoeding. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van nabestaanden en naasten aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval.

Kennis (of wijsheid) achteraf?

15-06-2018

Hoe beoordeelt de medische tuchtrechter een klacht tegen een uroloog over een gemiste niertumor?

AOV verrekenen of niet?

07-06-2018

Recent zijn twee uitspraken gepubliceerd over de vraag of een uitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering als verkregen voordeel dient te worden verrekend met de schade-uitkering voor verlies verdienvermogen.

Zorginstelling stoot het hoofd

06-06-2018

Kan een zorginstelling aansprakelijk zijn voor letselschade vanwege een uithangend zonnescherm?

Verbod op gunstbetoon medische hulpmiddelen: eerste uitspraak

05-06-2018

Op 26 april 2018 heeft de Rechtbank Den Haag als eerste uitspraak gedaan over het wettelijke verbod op gunstbetoon bij medische hulpmiddelen dat sinds 1 januari 2018 van kracht is. In deze zaak oordeelde de rechter dat het verbod is overtreden door de koppeling van kosteloze wetenschappelijke samenwerking aan de aanbesteding.

AP trekt (arbitraire) grens voor FG en DPIA in de zorg

01-06-2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft voor een aantal categorieën zorgaanbieders verduidelijkt wat moet worden verstaan onder ‘grootschalige verwerking’ van bijzondere persoonsgegevens, in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG; van toepassing met ingang van 25 mei 2018). Belangrijk nieuws, want als sprake is van grootschalige verwerking, is een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) verplicht en dient in bepaalde gevallen een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) te worden uitgevoerd.

Beroep op voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst mogelijk?

31-05-2018

In 2004 wikkelt Delta Lloyd de schade met het slachtoffer af, waarbij onder andere een voorbehoud wordt opgenomen voor ‘niet benoemde en begrote schadecomponenten waarvan wordt aangetoond, dat deze in direct causaal verband kunnen worden gebracht met de gevolgen van dit ongeval’.

De medische machtiging en minderjarigen: schending van privacy?

31-05-2018

Is een arts verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke vereisten van een medische machtiging?

De verzekeraar als Big Brother?

25-05-2018

Hoe gaat de rechter om met de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek?

Bevoegdheidsbeperkende maatregelen: half werk?

16-05-2018

Welke mogelijkheden heeft de medische tuchtrechter om een zorgverlener een bevoegdheidsbeperkende maatregel op te leggen?