Nieuws

Spreken is zilver, maar is zwijgen voor de arts lijfsbehoud?

09-05-2018

Hoe gaat de tuchtrechter om met een klacht over schending van het beroepsgeheim?

Nog niet AVG-proof? Wij kunnen van advies voorzien.

08-05-2018

Vanaf 25 mei a.s. dient elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt zich te houden aan de voorschriften van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij uitstek voor zorginstellingen en -aanbieders is een zorgvuldige voorbereiding aangewezen; medische gegevens vergen een hoog beschermingsniveau. Bovendien is voor de zorgsector niet alleen de AVG maar ook zorgspecifieke wet- en regelgeving van belang bij het formuleren van een passend privacybeleid.

Creatief in deelgeschil

04-05-2018

Welke mogelijkheden biedt de deelgeschilprocedure?

De zorgverlener als tweede slachtoffer, art. 7:658BW en de zorg voor de zorgverlener na een incident

03-05-2018

Onlangs is het artikel over “De zorgverlener als tweede slachtoffer, art. 7:658 BW en de zorg voor de zorgverlener na een incident” verschenen in Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk (2018/2), waarin ChiChi de Haan de (mogelijke) impact van een incident op de zorgverlener bespreekt en in gaat op de vraag of het ziekenhuis, als werkgever, verplicht is te zorgen voor opvang en begeleiding van de zorgverlener na een incident.

Extra privacymaatregelen na onrechtmatig raadplegen patiëntendossier bij HagaZiekenhuis

01-05-2018

Het is breed uitgemeten in de media: medewerkers van het HagaZiekenhuis hebben onrechtmatig het medisch dossier ingezien van Samantha de Jong, beter bekend als realityster Barbie. Het HagaZiekenhuis heeft inmiddels onderzoek gedaan en treft aanvullende maatregelen.

Glaasje op, Laat je keuren!

25-04-2018

Hoe beoordeelt de tuchtrechter een rapport van een psychiater met betrekking tot alcoholmisbruik in het verkeer?

Terugkomen op toedracht: verzekeraar niet gebonden aan erkenning van aansprakelijkheid

23-04-2018

De Hoge Raad heeft op 20 april 2018 [1] het oordeel van het Gerechtshof Den Haag [2] dat Nationale-Nederlanden niet gebonden was aan een gedane erkenning van aansprakelijkheid in stand gelaten.

Aan welke vereisten moet een deskundigenrapport voldoen?

19-04-2018

Hoe beoordeelt de medische tuchtrechter een deskundigenrapport?

Is uw FG al (opnieuw) bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld?

16-04-2018

Organisaties moeten hun functionaris voor de gegevensbescherming (FG) met een nieuw webformulier aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Organisaties die hun FG al eerder hebben aangemeld, moeten dat opnieuw doen. FG-aanmeldingen die niet via het online aanmeldingsformulier zijn gedaan, komen na 25 mei 2018 (vanaf deze datum zal de AVG van toepassing zijn) te vervallen.

Medisch adviseur en beoordelen van detentie(on)geschiktheid

11-04-2018

Hoe gaat de tuchtrechter om met de medische beoordeling van een gedetineerde?