Nieuws

Gebruik OK-faciliteiten niet aangemerkt als huurovereenkomst

05-04-2012

De voorzieningenrechter te Arnhem heeft zich op 29 december 2011 uitgesproken over de vraag of sprake is van een huurovereenkomst in het geval van de gezamenlijke exploitatie van (OK-)faciliteiten in een ziekenhuis. De ene partij is het ziekenhuis dat het ziekenhuisgebouw met (OK-)faciliteiten huurt (ziekenhuis A). De andere partij is een landelijk categoraal ziekenhuis met behandelcentra op diverse plaatsen in Nederland (ziekenhuis B).

Commissie Lemstra zeer kritisch over Maasstadziekenhuis

04-04-2012

De externe onderzoekscommissie die de uitbraak van de Klebsiella Oxa-48 bacterie heeft onderzocht is zeer kritisch over vrijwel alle bij de uitbraak betrokkenen. Zowel de zorginhoudelijke beroepsbeoefenaren (microbiologen, adviseurs infectiepreventie, intensivisten en andere beroepsbeoefenaren) als de bestuurlijk betrokkenen (Raad van Bestuur, directie, Raad van Toezicht, Vereniging Medische Staf) hebben gefaald. Er was bestuurlijk meer aandacht voor bedrijfseconomische processen dan voor de kwaliteit van zorg. De Raad van Toezicht heeft zich laten verblinden door hoge scores in de AD en Elsevier.
IGZ had al eerder bekend gemaakt tuchtklachten in te zullen dienen tegen de drie microbiologen. Dit rapport roept de vraag op of dat ook voor aan aantal andere direct betrokken BIG geregistreerden aan de orde is.
zie:http://www.maasstadziekenhuis.nl/dsresource?objectid=8750&type=org

Preferentiebeleid Menzis niet geheel door de beugel

02-04-2012

Het farmaceutische bedrijf Novartis heeft een kort geding tegen (onder andere) Menzis Zorgverzekeraar gedeeltelijk gewonnen.

Nicotinehoudende e-sigaret is geen geneesmiddel

30-03-2012

De Nederlandse Staat mag de nicotinehoudende elektronische sigaret voorlopig niet vergunningplichtig maken omdat het een geneesmiddel zou zijn.

Gerechtshof bekrachtigt uitspraak over twitteren en concurrentiebeding

30-03-2012

Het Gerechtshof Den Haag heeft de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam bekrachtigd. In deze zaak gaat het om een werknemer in dienst van een intermediair op het gebied van personele dienstverlening op financieel gebied. In de arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. Na opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer treedt hij in dienst van een concurrent.Voorafgaand aan indiensttreding heeft de werknemer de voorzieningenrechter schorsing van het concurrentiebeding verzocht. Dit verzoek heeft de rechter gehonoreerd, waartegen de ex-werkgever in hoger beroep is gekomen.

CBG mag niet zelf kiezen voor nationale registratieprocedure

29-03-2012

In een recente uitspraak heeft de hoogste bestuursrechter nog eens benadrukt dat een lidstaat waarbij een aanvraag om wederzijdse erkenning van een handelsvergunning voor een geneesmiddel is ingediend, slechts over een zeer beperkte beoordelingsmarge beschikt. Slechts wanneer er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat een geneesmiddel een ernstig risico voor de volksgezondheid oplevert, kan een lidstaat niet tot erkenning van een reeds door een andere lidstaat verleende handelsvergunning overgaan.

Premiere film “Met lood in de schoenen”

28-03-2012

Gistermiddag is de film “Met lood in de schoenen…” in première gegaan tijdens een feestelijke bijeenkomst in Domus Medica te Utrecht.

Fraude met PGB bestraft

26-03-2012

De rechtbank Zwolle heeft aan de ex-directeur van zorginstelling Ansa in Lelystad tweeënhalf jaar gevangenisstraf opgelegd. De rechtbank acht Samantha P. schuldig aan grootschalige fraude met onder meer persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Samen met haar echtgenoot fraudeerde zij voor ongeveer 3 miljoen euro. De zorgdirecteur dikte regelmatig de problematiek en zorgvraag van de cliënten aan, waardoor cliënten hogere pgb’s kregen. Deze gelden werden gestort op de rekeningen waartoe de directie toegang had. Vervolgens vulde P. de verantwoordingsformulieren foutief in en liet cliënten kwitanties tekenen voor niet ontvangen leefgeld. Met het geld kocht de zorgdirecteur vijf huizen, drie auto’s en een ‘aanzienlijke voorraad’ horloges en sieraden. Zij had daarnaast een bedrag van bijna 250.000 euro op de bank.

Geen verrekening te veel betaald loon na sluiting vaststellingsovereenkomst

22-03-2012

Wegens een verstoorde arbeidsrelatie hebben werkgever en werknemer afscheid van elkaar genomen. De afspraken daaromtrent zijn neergelegd in een vaststellingsovereenkomst. Na sluiting van de overeenkomst is de werkgever overgegaan tot verrekening van de beëindigingsvergoeding met in het verleden te veel uitbetaald loon. De werknemer vangt bot in eerste aanleg, maar krijgt in hoger beroep alsnog gelijk.

Diëtisten verliezen kort geding tegen de Staat

22-03-2012

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) heeft getracht door middel van een kort geding een besluit van de overheid terug te laten draaien. Dit besluit behelst dat de basisverzekering met ingang van 1 januari 2012 dieetadvisering op grond van een medische indicatie niet langer in volle omvang vergoedt, maar enkel nog indien sprake is van gecoördineerde, multidisciplinaire zorg aan een verzekerde die lijdt aan een chronische obstructieve longziekte, of aan diabetes of die een cardiovasculair risico heeft. De NVD meende dat dit besluit niet door de beugel kon. De voorzieningenrechter is dat niet met de NVD eens, althans voor zover de voorzieningenrechter voor zichzelf een beoordelende taak ziet weggelegd.