Nieuws

Opnieuw: AOV is sommenverzekering

10-01-2012

Hof Den Haag heeft bij arrest van 27 december jl. bepaald dat de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering die inzet vormde van dat geding een sommenverzekering was. En niet, zoals de verzekeraar betoogde, een schadeverzekering. Het Hof kent verzekerde uiteindelijk een volledige uitkering toe.

Kankerpatienten willen moderner acceptatiebeleid

09-01-2012

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) verwijt verzekeraars gebruik te maken van verouderde overlevingsstatistieken bij de beoordeling van aanvragen voor levensverzekeringen en hypotheken. Hierover vindt binnenkort overleg plaats met het Verbond van Verzekeraars, dat stelt dat verzekeraars zich bij het beoordelen van aanvragen baseren op de ‘best beschikbare statistische informatie over een veelheid van factoren’.

UMC St. Radboud zegt aan ZBC gebruik OK-faciliteiten op

06-01-2012

De Stichting Heelkunde Instituut Nederland kan niet langer gebruik maken van de faciliteiten van het Universitair Centrum voor Chronische Ziekten Dekkerswald te Groesbeek. Dat is het resultaat van een kort geding dat op 29 december 2011 door de Rechtbank Arnhem werd beslecht (LJN: BU9647).

Aanbestedingsrecht en zorginkoop door verzekeraars

05-01-2012

Hoewel zorgverzekeraars niet kunnen worden aangemerkt als ‘aanbestedende dienst’, zijn de zorgvuldigheidsnormen uit het aanbestedingsrecht soms toch van toepassing op de zorginkoop: Voorzieningenrechter Arnhem 30 december 2011 (LJN: BU9748).

Vrije laboratoriumkeuze voor huisartsenpraktijk

04-01-2012

De afspraken binnen een zorgketen in Zeeland blijken niet zo sluitend als gehoopt. Dat oordeelde de Rechtbank Middelburg in een kort gedingvonnis van 2 januari 2012 (LJN: BU9748).

Vergoeding kosten van medicinale cannabis afgewezen

03-01-2012

Uit een arrest van 27 december 2011 van het Gerechtshof Amsterdam (LJN: BU9487) blijkt de hardheid van de “kleine lettertjes” van aanvullende ziektekostenverzekeringen.

Digitale voorwaarden

02-01-2012

Een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Amsterdam leert weer eens, dat het van belang is om strikt de letter van de wet te volgen voor het gebruikmaken van algemene voorwaarden via de digitale weg.

Vrije tarieven voor tandartszorg

01-01-2012

Met ingang van 1 januari 2012 zijn tandartsen vrij om zelf het tarief te bepalen voor de door hen te verrichte prestaties. De vrije tariefstelling beoogt de concurrentie tussen tandartsen te vergroten, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening wordt vergroot zonder stijging van de kosten. Het gaat om een experiment dat loopt tot 1 januari 2015.

Concentratiemeldingen in zorgsector

30-12-2011

Het aantal concentratiemeldingen in de zorgsector lijkt sterk toe te nemen. De afgelopen drie dagen heeft de NMa op haar website o.a. meldingen gepubliceerd van Stichting Tactus en Stichting GGZ Centraal die voornemens zijn gezamenlijk een onderneming willen oprichten voor verslavingszorg, genaamd Amethist Verslavingszorg, van een voorgenomen fusie tussen de Stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis en de Stichting Kennemer Gasthuis en het voornemen van Parnassia Bavo Groep B.V. om zeggenschap te verkrijgen in Stichting Emergis.

Gedragscode Medische Hulpmiddelen in werking per 1 januari 2012.

30-12-2011

Op 1 januari 2012 treedt de Gedragscode Medische Hulpmiddelen in werking. De code geeft regels voor leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals.