Nieuws

Eenzijdige wijziging leaseautoregeling toelaatbaar?

05-12-2011

Heilige leasekoe?

Versoepeling van het kartelverbod

04-12-2011

Met ingang van 3 december 2011 is sprake van een versoepeling van het kartelverbod van artikel 6 Mededingingswet (Mw). Door verruiming van de bagatelbepaling van artikel 7 lid 2 Mw wordt met name aan ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf meer ruimte geboden om gezamenlijk op te treden richting grote afnemers met inkoopmacht. De verruiming is daarmee ook interessant voor zelfstandige klinieken (ZBC).

UMCG moet patient namen verstrekken van zorgverleners die haar dossier hebben ingezien

02-12-2011

De Raad van State heeft op 30 november jl. geoordeeld dat het UMCG verplicht is desgevraagd een patient alle namen te verstrekken van de zorgverleners die zijn (digitale) medisch dossier hebben ingezien.

Verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

01-12-2011

Eind oktober is aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangeboden om kindermishandeling beter en sneller te signaleren. Het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld wordt daarin wettelijk verplicht gesteld.

Wetsvoorstel Clientenrechten Zorg (Wcz) gekraakt

30-11-2011

Het was te verwachten, na de KNMG kraken nu ook andere zorgaanbieders de Wcz. Clienten, instellingen en beroepsbeoefenaren krijgen met nog meer regelingen te maken dan nu al het geval is, de regelingen zijn niet of onvoldoende op elkaar afgestemd en de beoogde rechtszekerheid en rechtsbescherming wordt niet gerealiseerd.

Rumoer op de IC: wie beslist over wat?

29-11-2011

Op de IC van het VUMC is een patient de best mogelijke zorg onthouden door een beslissing van de intensivist tegen advies van de longarts en longchirurg, aldus Prof. Piet Postmus in Medisch Contact.

No-cure-no-pay en dubbele redelijkheidstoets bij BGK

01-11-2011

Op 29 juni 2005 vond de bevalling plaats van een patiënte in het ziekenhuis. Een daarbij opgetreden bloeding was onopgemerkt gebleven als gevolg waarvan patiënte helaas overleed.

Fusie Friese ziekenhuizen toegestaan

07-10-2011

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) staat de fusie toe tussen Zorggroep Noorderbreedte (Medisch Centrum Leeuwarden) te Leeuwarden en Ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen.

Workshop ‘Ondernemen in de zorg’ een groot succes

07-10-2011

KBS Advocaten organiseerde op 6 oktober 2011 ten behoeve van haar zorgrelaties een workshop op het terrein van het ondernemingsrecht.

Zwijgrecht van artikel 53 Mededingingswet geldt niet voor ex-werknemers

14-07-2011

De rechtbank Rotterdam heeft vorige maand een interessante uitspraak gewezen aangaande het zwijgrecht van artikel 53 Mededingingswet. De rechtbank heeft geoordeeld dat als een onderzoek wordt ingesteld naar overtredingen door één of meerdere ondernemingen van artikel 6 van de Mededingingswet en/of artikel 101 van het VWEU en in dat kader inlichtingen worden gevorderd van ex-werknemers, deze werknemers geen beroep kunnen doen op het zwijgrecht van artikel 53 Mededingingswet.