Aansprakelijkheid bestuurders in de zorg

23-11-2015

Ook bestuurders en toezichthouders in zorginstellingen lopen steeds meer risico persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld bij een d├ęconfiture, of het nu verkeerd financieel beleid betreft dan wel verkeerde zorgverlening aan de pati├źnten.

 

Begin november 2015 besloot de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (ECLI: NL:2015:GHAMS:4454), dat de teloorgang van Meavita was te wijten aan het wanbeleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De bestuurders en toezichthouders werden alvast aansprakelijk gehouden voor de kosten van het enquête onderzoek naar wanbeleid, dat op zich reeds € 1 miljoen beliep. Die kosten werden verdeeld over de toezichthouders en bestuurders. Verdere aansprakelijkheid van hen voor het faillissementstekort mag met het geconstateerde wanbeleid worden verwacht.

 

Eind september 2015 werd een vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland (ECLI: NL:RBNNE:2015:2805) gepubliceerd, waarin de bestuurders van een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten aansprakelijk zijn gehouden voor de gevolgen van het faillissement van die zorginstelling. De rechtbank is van mening dat een forse schending van de (materiële) zorgplicht ten opzichte van de patiënten daaraan debet is, ten gevolge waarvan patiënten vertrokken en er financiële tekorten ontstonden. De rechtbank stelt vast, dat dit ook een vorm is van onbehoorlijk bestuur die een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement.

 

Het is overigens voor het eerst dat het tekort schieten in de inhoudelijke zorgverlening reden is voor de aansprakelijkstelling van bestuurders in een zorginstelling. In dit geval bestond daarover ook voldoende aanleiding gezien het onbekwame bestuur. Normaal gesproken liggen aan zo’n aansprakelijkheid financiële redenen ten grondslag, waarvan de bestuurders een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

 

Mr. Jim Kluyver

jr.kluyver@kbsadvocaten.nl

Tel. (030) 21 22 868