Clientenvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris nader verklaard

14-01-2016

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. In de decemberuitgave van Journaal ggz en recht (2015/6, p. 12-16) bespreekt o.a. mr. Sofie Steen de positie van de volgens de Wkkgz verplichte klachtenfunctionaris.

 

Ook wordt in het artikel onderzocht hoe de verplichte klachtenfunctionaris zich verhoudt tot de volgens de (toekomstige) Wet zorg en dwang verplicht gestelde cliëntvertrouwenspersoon.

 

Voor het artikel: klik hier.

 

Mr. Sofie Steen

sm.steen@kbsadvocaten.nl

Tel. (030) 21 22 864