Hoge Raad laat uitspraak in Implanonzaak in stand

10-01-2011

De Hoge Raad der Nederlanden heeft het cassatieberoep dat door de patiënte was ingesteld tegen het arrest van het Gerechtshof Amsterdam verworpen.

 

Het Gerechtshof Amsterdam had de vordering van patiënte tegen haar huisarts, bijgestaan door mr. M.J.J. de Ridder, eerder afgewezen, omdat patiënte niet was geslaagd in het haar opgedragen bewijs dat de huisarts bij het inbrengen van het anticonceptiemiddel Implanon verwijtbaar had gehandeld. Zie LJN: BO4579 en LJN: BC9815

 

Mr. Michel de Ridder

mjj.deridder@kbsadvocaten.nl

Tel. (030) 21 22 834