Huisarts hoeft geen informatie over overleden patient te verstrekken

05-09-2012

Eiseres vordert, als wettelijk vertegenwoordigster van haar minderjarige zoon, de huisarts van de overleden vader van haar kind te veroordelen informatie te verschaffen met betrekking tot de aard van de ziekte waaraan de vader is overleden en de medische handelingen en het exacte medicijngebruik in de week voorafgaand aan zijn overlijden. Eiseres heeft twijfels gekregen over de gang van zaken bij de vaststelling van het laatste testament van de vader, daags voor zijn overlijden. Het gewijzigde testament is volgens eiseres nadelig voor de minderjarige zoon. Tussen partijen is in geschil of gedaagde gehouden is in strijd met zijn beroepsgeheim medische informatie over de vader te verschaffen aan eiseres. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is inbreuk op de geheimhoudingsplicht van de huisarts niet gerechtvaardigd. Het gevorderde wordt afgewezen.

 

Lees hier de uitspraak van de voorzieningenrechter

 

Mr. Ernst de Jong

ejc.dejong@kbsadvocaten.nl

Tel. (030) 21 22 836