Naming en shaming: Schippers wil alle tuchtmaatregelen openbaar

02-03-2012

Minister Schippers heeft donderdag jl. in de Tweede Kamer gezegd dat zij alle maatregelen die door tuchtcolleges worden opgelegd openbaar wil maken en gemakkelijk voor patienten raadpleegbaar.De Eerste Kamer heeft al een wetsvoorstel aangenomen waarin is bepaald dat van alle maatregelen, behalve de lichtste maatregel van waarschuwing, een aantekening komt in het BIG register, maar de Minister wil dit dus nog verder uitbreiden.
Naming en shaming wordt steeds gebruikelijker in de zorg. De KNMG is hier tegen omdat een opgelegde tuchtmaatregel niets hoeft te zeggen over de kwaliteit van de arts. Vreemd is ok dat bijvoorbeeld bij advocaten juist bewust wordt afgezien van het openbaar maken van lichte maatregelen om een advocaat niet eeuwig te achtervolgen met een relatief geringe misstap. Waarom zou dat niet voor artsen gelden?