Niet-beroepsbeperkende tuchtmaatregelen zichtbaar in BIG-register

03-07-2012

Per 1 juli jl. is de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) gewijzigd.

 

De wijziging van de Wet BIG heeft tot gevolg dat alle tuchtmaatregelen, met uitzondering van de waarschuwing, opgelegd op of na 1 juli 2012 worden bekend gemaakt in het voor iedereen toegankelijke BIG-register. De bekendmaking geschiedt door een aantekening bij de naam van de BIG-geregistreerde. Bij de aantekening wordt ook de aard van het vergrijp vermeld dat tot de aantekening heeft geleid. De aantekening zal voor een termijn van vijf jaar zichtbaar zijn.

 

Gedurende de periode dat een maatregel (of een bevel van de Inspectie) nog niet onherroepelijk is, zal bij de aantekening in het BIG-register worden vermeld dat er nog beroep mogelijk is of dat de BIG-registreerde reeds beroep heeft ingesteld.

 

Mr. Suzanne Steegmans

sm.steegmans@kbsadvocaten.nl

Tel. (030) 21 22 847