Noot bij Hof ’s-Hertogenbosch 17 maart 2015 van Martine Erich en August de Hoogh

28-09-2015

Recent verscheen in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht de noot die Martine Erich en August de Hoogh schreven bij het arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch van 17 maart 2015.

 

In het tussenarrest stond de vraag centraal of bij het eerste bezoek van patiënte aan de SEH een caudasyndroom is gemist, althans niet tijdig is onderkend en, indien dat het geval is, of en zo ja welke gevolgen dit heeft gehad.

 

Klik hier om de noot te raadplegen.

 

Mr. August de Hoogh

anl.dehoogh@kbsadvocaten.nl

Tel. (030) 21 22 867