Tuchtrechtelijke berispingen hulpverleners openbaar

06-12-2011

Het wetsvoorstel dat onder meer tot gevolg zal hebben dat door de tuchtrechter opgelegde berispingen in het BIG-register zullen worden aangetekend en dus openbaar zullen zijn, is door de Eerste Kamer aangenomen.

 

Het is nog niet duidelijk wanneer de wet in werking zal treden. Het wetsvoorstel heeft ook betrekking op een aantal wijzigingen van de Wet Big ten behoeve van de mogelijkheid tot taakherschikking.

 

Mr. Ernst de Jong

ejc.dejong@kbsadvocaten.nl

Tel. (030) 21 22 836